ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->5.4. Порядок обчислення, сплати та перерахування до бюджету

Податкова система

5.4. Порядок обчислення, сплати та перерахування до бюджету

 

Залежно від того, які види ставок використовуються для мит­ного оподаткування, існує два методи нарахування належної до сплати суми мита:

1) у разі використання процентних ставок мито розраховуєть­ся так:

м = MB ∙ Ставка мита

MB = Ціна контракту • Офіційний курс +

+Транспортні затрати до перетину митного контролю

Якщо до об'єкта оподаткування включаються митні збори, тоді: £М = (МВ + МЗ)-СМ

2)  якщо використовуються ставки мита в абсолютних розмі­рах євро, то сума мита, належного до сплати, визначається так:

м = Q • Ставку євро • Офіц. курс

де Q — кількість товарів, що експортуються чи імпортуються.

Офіційний курс української гривні до євро беруть для розра­хунку суми мита, що існував на день подання вантажної митної декларації.

Платники мита самостійно визначають належну до сплати су­му. В окремих випадках (наприклад, при імпортуванні автома­шин) суму мита визначають митні органи. Документом, який є підставою для внесення мита, є вантажна митна декларація. Без сплати мита та відмітки у декларації пропуск товарів через мит­ний кордон не дозволяється.

Сплати мита може здійснюватися:

а) під час перетину митного кордону;

б) при реєстрації товарів, предметів на митній території України;

в) за вексельними розрахунками з відстрочкою платежу.

Належна до сплати сума мита, перераховується платниками на рахунки митних органів, які здійснюють митне оформлення то­варів чи майна, або вноситься готівкою в касу митного органу, після чого в установлені строки ці суми перераховуються до бю­джету.

За заявою декларанта та наявності гарантії банку митниця має право відстрочити або розстрочити сплату мита, але не більше ніж на один місяць. При несплаті рахунка в строк, вказаний мит­ним органом, сума мита стягується в безспірному порядку з на­рахуванням пені за кожний прострочений день.

При справлянні мита встановлена розгалужена система пільг. Так, наприклад, від сплати мита повністю звільняються:

1)  транспортні засоби, на яких здійснюються регулярні між­народні перевезення вантажів;

2) валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

3) товари, що підлягають поверненню у власність держави;

4)  товари та предмети, які внаслідок пошкодження стали не­придатними для використання, та багато інших.

Для фізичних осіб встановлені такі пільги. Не підлягають оподаткуванню:

1)  товари, сукупна вартість яких не перевищує суму, еквівале­нтну 200 євро;

2)  товари, що були вивезені під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться назад на митну територію України.

 

42