yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->6.2. Платники і ставки податку

Податкова система

6.2. Платники і ставки податку

 

22 травня 1997 року в Україні прийнято Закон «Про внесення змін і доповнень до Закону «Про оподаткування прибутку підпри­ємств» від 22.12.94 р.», який набув чинності з 1 липня 1997 року, і викладено у новій редакції.

Згідно із законом платниками податку з прибутку є:

1) резиденти України — суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні, громадські та інші установи, підприємства та органі­зації, у тому числі філії, відділення та інші відокремлені підроз­діли юридичної особи, які здійснюють свою діяльність, що спря­мована на отримання прибутку як у межах України, та і поза її митною територією;

2)  фізичні і юридичні особи — нерезиденти України, у тому числі їхні постійні представництва, які отримують доходи з дже-

релом походження з України або виконують представницькі фу­нкції іноземних засновників (крім установ з дипломатичним ста­тусом та імунітетом);

3) виключені з числа платників НБУ та його установи (крім госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку), а також установи пенітенціарної системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту.

Згідно із законодавством, операції платників податку на при­буток, за винятком нерезидентів, страхових організацій та під­приємств грального бізнесу, оподатковуються за єдиною став­кою — 25 %. За ставкою ЗО % оподатковувалися до 1 липня 2004 року прибутки платників податку, які утримували та вноси­ли до бюджету податок із виплаченої суми виграшу в лотерею, розиграшу або інші види ігор (за винятком виграшів у державній грошовій лотереї), а також будь-яка особа, у тому числі особа, яка не є платником податку на прибуток, що виплачувала вигра­ші фізичним особам у місцях грального бізнесу (казино, гральні дома і т. ін.).

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження в Україні, оподатковуються:

• за ставкою 0 відсотків при страхуванні (перестрахуванні) ризику у страхових іноземних компаній, включених до рейтингу Кабінету Міністрів України;

• за ставками 6 % (оплата вартості їх фрахту);

•  15%— будь-які інші доходи, якщо інше не передбачено міжнародними угодами (конвенціями) з питань оподаткування, а також за ставкою 20 % від виплат за надані резидентам рекламні послуги на території України.

 

 

44