ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->6.4.2. Оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій

Податкова система

6.4.2. Оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій

 

Бартер (товарообмін) — господарська операція, яка перед­бачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які ви­ди заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки про­давця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). Якщо платник податку здійснює товарообмінні операції, то

доходи та витрати по таких операціях визначаються виходячи із договірних цін (вони не можуть бути нижчими від звичай­них цін). Звичайною ціною1 вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Звичайна ціна відпо­відає рівню справедливих ринкових цін, якщо не доведено протилежне.

Справедлива ринкова ціна — це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власникові за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати за відсутності будь-якого приму­су. Обидві сторони юридично та фактично є взаємно незалеж­ними, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку іденти­чних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, по­слуг). Якщо товари (роботи, послуги) ідентичні (за їх відсут­ності — однорідні) товарам (роботам, послугам), стосовно яких визначається звичайна ціна, прилюдно пропонуються до продажу, або мають ціни, встановлені на організованому рин­ку цінних паперів або мають біржову ціну (біржове котиру­вання), звичайна ціна визначається із врахуванням цих факто­рів. При цьому валовий дохід за бартерною операцією визначається за датою відвантаження товару, для робіт (по­слуг) — за датою підписання акта виконаних робіт (наданих послуг) та одночасно виникають зобов'язання з ПДВ (пп. 7.3.1, п. 7.3, ст. 7 Закону України «Про ПДВ»).

При настанні дати оприбуткування товарів (дати підписання акту наданих послуг або виконаних робіт) виникають валові ви­трати, на дату отримання податкової накладної— право на від­несення до складу податкового кредиту суми ПДВ, нарахованої на вартість оприбуткованого товару (пп. 7.5.1, п. 7.5, ст. 7 Закону України «Про ПДВ»).

Приклад 2. МПП «Пролісок» уклало бартерний контракт на поставку товару № 1 з ТОВ «Маяк» в обмін на поставку товару № 2. Розрахунки проводилися частковими поставками. Для зруч­ності операції узагальнимо у вигляді табл. 2.

Таблиця 2

РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ ПО МПП «ПРОЛІСОК», тис. грн.

 

 

 

№ з/п

Зміст операції

Сума

Податок на додану вартість

Податок на прибуток

податкові зобов'язання

податко­вий кредит

валові доходи

валові витрати

1

Частково   відвантаже­но   товар   № 1    ЇОВ «Маяк»

600,0

100,0

 

500,0

 

2

Отримано  товар  № 2 від ТОВ «Маяк»

1200,0

 

200

 

1000,0

3

Повністю відвантажено товар № 1 ТОВ «Маяк»

600,0

100,0

 

500,0

 

4

Ралом

X

200

200

1000,0

1000,0

 

 

47