ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->6.4.3, Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами

Податкова система

6.4.3, Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами

 

Цінний папір — документ встановленої законодавством фо­рми, який засвідчує право володіння або відносини позики. Платник податків веде окремий облік фінансових операцій (прибутків або збитків) з цінними паперами, деривативами у розрізі окремих їх видів. Відповідно до ст. З Закону «Про цінні папери» платник податків повинен вести податковий облік фі­нансових результатів за такими цінними паперами: акції та інші види корпоративних прав (паї, частка засновників тощо), облі­гації підприємств, місцевих органів виконавчої влади, внутрі­шніх та зовнішніх державних позик, казначейські чеки, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати, векселі та приватиза­ційні цінні папери. Деривативи згідно зі ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у вигляді форвард­них, ф'ючерсних контрактів та опціонів розподіляються на фо­ндові, валютні та товарні. Збитки від операцій окремого виду цінних паперів, деривативів не можуть бути покриті прибутка­ми від інших видів цінних паперів, деривативів. Наприклад, збитки від операцій з векселями не враховують при наявності

прибутків по операціях з акціями або облігаціями. Відповідно прибутком від операцій з інвестиційними сертифікатами не до­зволяється перекривати, наприклад, збитки від операцій з оща­дними сертифікатами.

За наявності від'ємного фінансового результату (витрати на придбання кожного виду цінного паперу перевищують доходи від продажу або відчуження аналогічного виду), його не включають до валових витрат, а переносять у наступні подат­кові періоди. Якщо протягом поточного року збитки не були перекриті, то їх переносять на наступний рік і включають до складу валових витрат першого календарного кварталу насту­пного року.

За наявності у наступних звітних періодах позитивних фінан­сових результатів по даному виду цінних паперів (доходу) збитки враховують протягом поточного та наступного років до повного погашення такого від'ємного значення.

Приклад 3. Підприємство «Південь», згідно з договором мі­ни, відвантажило товари № 1 покупцю (підприємство А) на суму 180 000 грн., в тому числі ПДВ— 30 000 грн. В рахунок вико­нання умов бартерного контракту отримало від покупця вексель та податкову накладну на суму 180 000 грн., в тому числі ПДВ — 30 000 грн. У подальшому вексель реалізовано за 100 000 грн. то­рговцю цінних паперів — підприємству С.

Згідно з договором купівлі-продажу підприємство «Південь» відвантажило на адресу підприємства А товари № 3 вартістю 120 000 грн., в тому числі ПДВ — 000 грн. В рахунок отриманих товарів покупець розрахувався власним векселям з дисконтом номінальною вартістю 125 000 грн. Вексель номінальною вартіс­тю 125 000 грн. від емітента— підприємства А ТОВ «Південь» передало підприємству Д з метою погашення заборгованості за отримані від нього товари № 1. Крім того, від підприємства С — посередника, який має ліцензію на торгівлю цінними паперами, на адресу ТОВ «Південь» надійшли облігації підприємства В, які у подальшому також реалізовано на ринку цінних паперів. Гос­подарські операції ТОВ «Південь» згрупуємо у табл. 3.

Отже, за наслідками звітного податкового періоду у ТОВ «Південь» податкове зобов'язання по податку на прибуток скла­дає 8750 грн. (250 000 - 320 000 + 100 000 + 5000) ■ 0,25].

 

 

48