ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->6.4.4. Оподаткування страхової діяльності

Податкова система

6.4.4. Оподаткування страхової діяльності

 

Доходи від страхової діяльності оподатковуються за окремою схемою. Ставка становить 3 % від суми ВД, який отримує стра­хова організація від страхової діяльності (крім доходів від стра­хування життя). Доходи страховиків, отримані від фізичних осіб за договорами страхування, в тому числі від фізичних осіб за до­говорами страхування життя, оподатковуються за ставкою 0 %. Доходи страхових організацій, одержані від страховиків, а також від фізичних осіб за договорами страхування життя, також опо­датковуються за ставкою 0 %, Водночас доходи страхових орга­нізацій, одержані від перестраховиків за договорами перестраху­вання життя, оподатковуються за ставкою 25,0%.

До валових доходів від страхової діяльності відносять суми страхових внесків, страхових платежів та страхових премій. Сума валового доходу зменшується на суми платежів (внесків, страхо­вих премій), сплачених за договорами перестрахування з резиде­нтами та нерезидентами. Страхові операції оподатковуються окремо по кожному виду страхування. Якщо страхова організація отримує інші доходи, ніж доходи від страхової діяльності, то во­ни оподатковуються за ставкою 25 %.

Таблиця З

РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ

ОПЕРАЦІЙ ТОВ «ПІВДЕНЬ» ЗА ЗВІТНИЙ ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД

З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

№з/п

 

 

Зміст операції

 

Сума

 

 

Податок на додану вартість

Податок на прибуток

податкові зобов'язання

податко­вий кредит

валові доходи

валові витрати

1

Одержано товари № 1 від під-ва Д

168 000

 

28 000

 

140 000

2

Відвантажено товари № 1

180 000

30 000

 

150 000

 

3

Одержано товар № 2 (вексель)

180 000

 

30 000

 

150 000

4

Відвантажено товари

№3

120 000

20 000

 

100 000

 

5

Коригування    подат­кового кредиту

30000 *

 

-30 000

 

30 000

6

Разом за звітний період

330 000

50 000

28 000

250 000

320 000

Окремий облік операцій з цінними паперами (п. 7.6, ст. 7 Закону)

№з/п

 

 

Зміст операції

 

 

Доходи від

продажу (відчуження)

Витрати на придбання (отримання)

 

 

Збитки минулих періодів

 

 

Фінансовий результат

прибуток

збиток

7

Одержано кошти за вексель, отриманий по договору міни

100 000

----

---

100 000

---

8

Отримано вексель за товари № 3 та пере­дано підприємству Д

125 000

120 000

---

5000

---

9

Отримано та реалізо­вано облігації

40 000

50 000

10 000

**

* Згідно пп. 7.4.2, п. 7.4, ст. 7 Закону «Про ПДВ» у разі продажу за кошти векселя, отриманого раніше як товар, сума сплаченого ПДВ відноситься до валових витрат і до податкового кредиту не включається.

** Від'ємний результат до податкової декларації не включається, а переноситься в рахунок зменшення доходів наступних податкових періодів.

 

 

49