ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->7.2. Об'єкти оподаткування та ставки податку

Податкова система

7.2. Об'єкти оподаткування та ставки податку

 

Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь або земель водного фонду (для рибницьких, рибальських та ри­боловецьких господарств) переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому в користування, в тому числі на умовах оренди.

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлена у відсотках до їх гро­шової оцінки, проведеної станом на 1 липня 1995 року згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України еід 23.03.1995 за № 213 у таких розмірах:

— для ріллі, сіножатей і пасовищ — 0,5;

— для багаторічних насаджень — 0,3;

— для земель водного фонду, які використовуються рибниць­кими, рибальськими та риболовецькими господарствами для роз­ведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) — 1,5.

Для гірських зон та поліських територій встановлено знижені ставки:

— для ріллі, сіножатей і пасовищ — 0,3;

— для багаторічних насаджень — 0,1.

Рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства застосо­вують (в т. ч. у гірських зонах і на поліських територіях) розра­ховують податок шляхом множення ставки податку в 1,5% до грошової оцінки 1 га ріллі та площі земель водного фонду, а за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасо­вищ, багаторічних насаджень) додатково до бази оподаткування включають грошову оцінку відповідних земель за аналогічними ставками.

До розрахунку податкових зобов'язань по ФСП також включа­ються площі земель, які знаходяться у користуванні платників, у то­му числі надані платникам в оренду орендодавцями, які не є платни­ками ФСП (ради місцевого самоврядування, громадяни та інші).

 

 

57