yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Податкова система

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

 

8.1. Необхідність справляння податку з доходів фізич­них осіб (ПДФО), його роль і принципи організації

 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) введений в дію За­коном України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. за № 889-IV з 1 січня 2004 року. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992 № 13-92 втратив чинність, за винятком розділу IV у частині оподаткування доходів громадян-підприємців.

Необхідність податку на доходи з фізичних осіб обумовлена:

1.  Його фіскальним значенням. Це підтверджується тим, що частка його попередника (прибуткового податку з доходів грома­дян) у доходах Зведеного бюджету з року в рік зростала.

2.  Попередня система мала недоліки при оподаткуванні фізи­чних осіб:

— доходи жорстко регламентувалися;

— були обмежені за видами;

— надавала можливість ухилятися від сплати податку, прямо не порушуючи закон;

— ввійшла у протиріччя з новими умовами господарювання і, як наслідок, неефективно регулювала доходи громадян.

3.  ПДФО виконує таку роль:

• регулює грошові кошти (доходи) населення;

• стимулює використання робочої сили.

В основу механізму прибуткового податку з доходів громадян покладалися такі принципи:

1)  дискретність оподаткування (кожна більш висока ставка використовувалася. Ці суми були обмежені по max і min);

2)  прогресивний характер оподаткування (ставки зростом із ростом сум доходів громадян). Проте встановлені високі ставки сприяли приховуванню об'єкта оподаткування та видачі зарпла­ти, яка не обліковувалася і не оприбутковувалася по документах офіційної звітності;

3)  наявність великої кількості пільг.

Відбувалася поступова еволюція прибуткового податку з гро­мадян, який справлявся в Україні до 1 січня 2004 року:

1)  змінився неоподатковуваний мінімум;

2)  змінилися інтервали прогресивного оподаткування;

3)  змінився перехід від місячного до квартального та річного оподаткування доходів окремих категорій громадян;

4)  відбулося зниження ставок (від 90 до 40 %);

5)  коригувалися ставки оподаткування дивідендів (15, 30 %). Новий закон кардинально змінив механізм, базу та ставки

оподаткування. Так, зокрема:

1.  Запроваджена з 1 січня 2004 по 1 січня 2007 (після 01.01.2007 р. — 15,0 %) єдина ставка длу: зсіх категорій громадян в розмірі 13,0 % (крім фізичних осіб-суб'єктів підприємниць­кої діяльності, які знаходяться на спрощеній або фіксованій системі сплати податку);

2.  На період з 1 січня 2004 по 1 січня 2007 (після 01.01.2007 р. — 30,0 %) встановлена підвищена ставка податку на доходи у роз­мірі 26,0 % на доходи, які підлягають кінцевому оподаткуванню прч їх виплаті (виграші у вигляді грошових та майнових призів у сфері грального бізнесу, за результатами проведення недержав­них лотерей та ін.);

3.  Заплановано запровадити 1 січня 2007 року, оподаткування доходів від операцій з продажу, обміну та інших видів відчужен­ня нерухомого майна (квартири, дачі і т. ін.) за ставками 1,0 %, 5,0 та 13,0 % . Операції з продажу рухомого майна (легкові ав­томобілі, мотоцикли, моторолери, моторні або парусні човни) звільнятимуться від сплати ПДФО за умови сплати державного

мита до або під час продажу, за винятком операцій з продажу іншого рухомого майна (вантажні автомобілі, сільськогоспо­дарська техніка і т. ін.), які підлягають оподаткуванню з 1 січня 2004 року за ставкою 13,0% (з 01.01.2007— 15,0%), в т. ч. по операціях міни — за ставкою 6,5 % (з 01.01.2007 — 7,5 %).

4.  З 1 січня 2010 року передбачено також оподаткування про­центів (дисконтних доходів) по вкладах, розміщених у фінансо­вих установах (банках, кредитних спілках і т. ін.) за ставкою 5,0 %; акцій, корпоративних прав, дивідендів, роялті та інших па­сивних доходів за ставкою 13,0 %.

5.  З 1 січня 2004 року підлягають оподаткуванню доходи окремих категорій населення, які раніше не сплачували прибут­ковий податок з громадян (військослужбовці, судді, працівники правоохоронних органів та сільськогосподарських підприємств і т. д.).

 

 

60