ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->8.4. Механізм та особливості нарахування ПДФО, ставки податку. Особи, відповідальні за нарахування та утримання податку.Порядок його сплати і подання звітності

Податкова система

8.4. Механізм та особливості нарахування ПДФО, ставки податку. Особи, відповідальні за нарахування та утримання податку.Порядок його сплати і подання звітності

 

Відповідно до Закону роботодавці отримують статус податко­вого агента і зобов'язані нараховувати, утримувати податок з доходів найманих осіб та сплачувати (перераховувати) його до бюджету під час виплати доходу працівнику. У разі якщо нара­хований доход не виплачується платнику під час утримання, то податок сплачується протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Кошти, належні до сплати у бюджет, перераховуються на відпо­відні розподільчі бюджетні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України. Для окремих катего­рій роботодавців, які, згідно з діючим законодавством, мають право виплачувати дохід у негрошовій формі чи готівкою з каси, утриманий податок повинен бути сплачений (перерахований) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем виплати.

Податкові агенти зобов'язані протягом 40 днів, наступних за останнім днем звітного (податкового кварталу), надавати ДПІ за місцем реєстрації податковий розрахунок сум оподаткованих до­ходів найманих осіб га сум утриманого податку за формою, вста­новленою Наказом ДПА України від 29.12.2003 р. за № 451. Від­повідальність за ненарахування, иеутримання або несплату податків з доходів найманих осіб, а також за неподання (несвоє­часне подання) податкової звітності покладається на податкових агентів (крім доходів, які наймана особа зобов'язана внести в рі­чну податкову декларацію та сплатити самостійно).

 

 

63