ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->8.6. Обов'язки і відповідальність фізичних та юридичних осіб. Контроль органів податкової служби

Податкова система

8.6. Обов'язки і відповідальність фізичних та юридичних осіб. Контроль органів податкової служби

 

ДПІ та ДПА в областях, Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюють контроль за сплатою податку на доходи фізичних осіб шляхом проведення документальних перевірок. На ДПІ покладені обов'язки прийому декларацій та камеральних пе­ревірок податкової звітності (розрахунків, декларацій і т. ін.).

При перевірці з'ясовується, чи були факти заниження (прихо­вування) нарахування, неутримання або несплати доходу з боку податкового агента, самозайнятої особи. Перевірятиметься пра­вильність та своєчасність внесення до декларації доходу платни­ком податку, якщо чинним законодавством передбачено декла­рування доходів безпосередньо отримувачем доходів. При цьому в разі встановлення вищевикладених фактів податкові агенти не­суть відповідальність за нарахування, утримання або сплату (пе­рерахування) податку, в тому числі за погашення податкового боргу. При цьому платник податків — отримувач доходів не несе

відповідальності за несплату неотриманого податку або за пога­шення нарахованого, але не сплаченого податкового боргу. Якщо обов'язок включення в річну податкову декларацію та самостій­ної сплати покладається на платника податку, то фінансова від­повідальність за нарахування, утримання та сплату його поклада­ється на отримувача доходів.

Крім фінансової відповідальності, яка передбачена ст. 16 та 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», існує кримінальна відповідальність за умисне ухилення від спла­ти податку. В п. 22.5 ст. 22 Закону України «Про податок з дохо­дів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. за № 889-IV відзначено, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткову­ваний мінімум, то застосовується сума у розмірі 17 грн. за винят­ком норм адміністративного та кримінального законодавства. За таких обставин замість неоподатковуваного мінімуму застосову­ється податкова соціальна пільга відповідного року.

Для зручності згрупуємо суми податків та платежів, несплата яких призводить до ненадходження до бюджету коштів у знач­них, великих та особливо великих розмірах, у вигляді таблиці 3.

Таблиця З

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ НЕСПЛАЧЕНИХ ПОДАТКІВ,

ЗА ЩО ПЕРЕДБАЧЕНО КАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗГІДНО ст. 212 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Розмір несплаче­них податків

Відповідно доККУ

 

У грошовому виразі

 

 

 

 

 

до 01.01.2004 р.

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Значний розмір

Від 1000 до 3000 НМДГ

Від 17000 грн. до 51000 грн.

від 61500 грн. до 184500 грн.

Від 131000 грн. до 393000 грн.

Від 175 000 грн. до 525000 грн.

Великий розмір

Від 3000 до 5000 НМДГ

Від 51000 грн. До 85000 грн.

Від 184500 грн. до 307500 грн.

Від 393000 грн. до 655000 грн.

Від 525000 грн. до 875000 грн.

Особливо

великий

розмір

Від 5000 НМДГ і більше

Від 85000 грн. і більше

Від 307500 грн. і більше

Від 655000 грн. і більше

Від 875000 грн. і більше

При цьому покарання визначається виходячи із розміру не­оподатковуваного мінімуму громадян, зокрема:

• за умисну несплату податку у 1000 і більше разів від розміру ПСП застосовується покарання судовими органами у вигляді штрафу від 300 до 500 НМДГ (5100 - 8499 грн.), або позбавлення права займати посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років;

• за умисне ненадходження до бюджетів чи державних цільо­вих фондів у 3000 разів і більше — штрафом від 500 до 2000 НМДГ (8500 - 33 999 грн.), або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років з по­збавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років;

• за умисне ухилення від сплати податків та платежів у 5 тис. разів і більше — обмеженням волі на строк від 5 до 10 років з по­збавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

 

 

65