ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->11.2. Податок з власників транспортних засобів: платники, об'єкт оподаткування, ставки та порядок і строки сплати

Податкова система

11.2. Податок з власників транспортних засобів: платники, об'єкт оподаткування, ставки та порядок і строки сплати

 

Платниками податку з власників транспортних засобів та ін­ших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи, у власності яких є транспортні засоби (зареєстровані).

Об'єктом оподаткування є:

а) трактори (колісні), крім тих, що на гусеничному ходу;

б) легкові автомобілі;

в) вантажні автомобілі;

г) автомобілі для перевезення пасажирів (не менше 10 осіб);

д) автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги);

ж) мотоцикли та велосипеди із встановленим двигуном, крім тих, що мають об'єм циліндра до 50 см ;

з) яхти, парусні судна;

є) човни моторні (крім спортивних) і катери.

Базою для нарахування податку є об'єм циліндрів двигуна, потужність електродвигунів і довжина судна.

Одиницею оподаткування або масштабом вимірювання по­даткової бази є:

а)  100см об'єму циліндрів двигуна;

б)  1 кіловат потужності двигуна;

в)  100 см довжини.

СТАВКИ ПОДАТКУ:

Код

Назва об'єкта оподаткування

Ставки податку на рік

87.01

Трактори колісні

2,5 грн. зі 100 см3

87.02

Автомобілі для перевезення паса­жирів (не менше 10 чоловік)

3,6 грн. зі 100 см3

87.03

Автомобілі легкові:

 

 

а) об'єм двигуна до 1000 см3

3 грн. зі 100 см3

 

б) від 1001 до 1500 см3

4 грн. зі 100 см3

 

в) від 1501 до 1800 см3

5 грн. зі 100 см3

 

г)від 1801 до 2500 см3 д) від 2501 до 3500 см3

10 грн. зі 100 см3 20 грн. зі 100 см3

 

ж) більше 3501 см3

30 грн. зі 100 см3

87.03 90100

Автомобілі з електродвигуном

0,5 грн. зі 1 кВт

87.04

Автомобілі вантажні (залежно від об'єму циліндрів двигуна)

від 10 до 20 грн. зі 100 см3

89.03

Яхти і судна парусні:

 

 

а) морські

10 грн. зі 100 см довжини

 

б) інші з масою до 100 кг і довжи­ною до 7,5 м

5 грн. зі 100 см довжини

 

в) інші з довжиною більше 7,5 м

10 грн. зі 100 см довжини

 

Від сплати податку звільняються:

1)  підприємства автомобільного транспорту загального корис­тування;

2)  навчальні заклади державної та комунальної форм власнос­ті, які фінансуються з відповідних бюджетів;

3)  особи, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катас­трофи, ветерани війни, інваліди — щодо одного легкового авто­мобіля або одного мотоцикла чи одного човна моторного або ка­тера;

4) на 50 % — сільськогосподарські підприємства-товаровироб-ники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

5) на 50 % — громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі, вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 року включно.

Юридичні особи нараховують і сплачують податок у такому порядку:

— до 1 березня в ДПА (станом на 1 січня) подають податкову звітність у формі розрахунку, де вказують кількість транспортних засобів, базу оподаткування, ставки податку. Самостійно нарахо­вану суму податку юридичні особи, сплачують до бюджету що­квартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Фізичні особи не подають розрахунків в ДПА, а сплачують податок до проходження технічного огляду щорічно або один раз у два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому прово­диться технічний огляд, або в момент реєстрації транспортного засобу.

Контроль за розрахунками з бюджетом по цьому податку здійснюють ДПА, ДА1 (по фізичних особах).

Цей податок зараховується на спеціальні рахунки терито­ріальних дорожніх фондів республіканського бюджету Авто­номної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету м. Севастополя. Територіальні дорожні фонди 85 % із суми цьо­го податку спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням ав­томобільних доріг загального користування, а також сільсь­ких доріг, а 15 %— до бюджетів місцевого самоврядуван­ня на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомо­більними дорогами загального користування державного зна­чення.

 

 

80