yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->12.2. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції

Податкова система

12.2. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції

 

Працівникам ДПА в Україні надають і присвоюють спеціальні звання та ранги. Звання:

—  головний державний радник податкової служби (Голова ДПА України, якого призначає президент за поданням прем'єр міністра України);

— державний радник податкової служби 1, 2, 3 рангів (засту­пники);

— радник податкової служби 1, 2, 3, рангу;

—  головний податковий інспектор 1,2,3 рангу;

— старший податковий інспектор 1, 2, 3 рангу;

—  податковий інспектор 1, 2, 3 рангу.

Структурним підрозділом ДПА є підрозділи податкової міліції. До складу податкової міліції входять:

— Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління боротьби з корупцією в органах ДПС, Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

— управління податкової міліції, слідчі відділи податкової мі­ліції, відділи боротьби з корупцією в органах ДПС відповідних ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

— відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) подат­кової міліції відповідних ДПІ в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних ДПІ.

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний під­розділ, який проводить роботу за боротьби із незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Основним призначенням цих підрозділів є детальне розсліду­вання випадків ухиляння від сплати податків, притягнення вин­них до відповідальності.

Податкова міліція виконує такі функції:

1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини та правопорушення, що належать до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і ухвалює щодо них передбачені законом рішення;

2) здійснює відповідно до законодавства оперативно-розшу-кову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшко­дування заподіяних державі збитків;

3)  виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

4)  забезпечує безпеку працівників органів державної податко­вої служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;

5)  запобігає корупції та іншим посадовим порушенням серед працівників ДПС;

6) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо пору­шень податкового законодавства, прогнозує тенденції розви­тку негативних процесів кримінального характеру, пов'яза­них з оподаткуванням.

Ці підрозділи безпосередньо функціонують як у найвищій ла­нці, так і в проміжній та низовій. В окремих випадках на низово­му рівні дозволяється створення регіональних управлінь та відді­лів податкових розслідувань, що обслуговують декілька низових ланок.

Податкова міліція має право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

 

 

 

83