ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Податкова система

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

 

13.1. Сутність, об'єкт, суб'єкт та мета податкового менеджменту

 

В економічній літературі поняття «управління, менеджмент» визначаються як сукупність принципів, форм, прийомів та мето­дів цілеспрямованого впливу на об'єкт для досягнення певного результату.

Об'єктом впливу в податковій сфері є відносини, що виника­ють між державою та платниками з приводу сплати податків і обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Органи законодавчої та виконавчої влади, контролюючі орга­ни у сукупності з платниками податків створюють коло суб 'єктів податкового менеджменту.

Таким чином, податковий менеджмент, — це процес управлін­ня податковою системою з метою реалізації податкової політики.

Метою податкового менеджменту на макроекономічному рів­ні є забезпечення доходної частини бюджету та впливу податків на розвиток підприємництва і соціальної сфери.

Метою податкового менеджменту на мікроекономічному рівні є своєчасне та повне виконання зобов'язань платника податків відповідно до діючого законодавства. Податковий менеджмент на мікрорівні передбачає прогнозування і планування податків, податковий облік, внутрішній контроль оподатковуваних баз.

 

 

84