ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->13.4. Контрольна робота органів ДПА щодо розрахунків платників податків з державою

Податкова система

13.4. Контрольна робота органів ДПА щодо розрахунків платників податків з державою

 

Контрольна робота ДПА серед платників податків по до­триманню законодавства щодо оподаткування здійснюєть­ся через проведення камеральних та документальних пере­вірок.

Камеральна перевірка— це перевірка, яка проводиться шля­хом співставлення даних фінансового звіту і арифметичного під­рахунку показників звітності. Вона здійснюється без виїзду до платників податків, як у присутності, так і без участі посадових осіб підприємств.

Документальна перевірка проводиться працівниками ДПА із обов'язковим виїздом до платників податків і в присутності по­садових осіб. Такій перевірці підлягають:

1) перевірка арифметичних підрахунків;

2) співставлення даних первинних бухгалтерських документів, показників аналітичного і синтетичного обліку з даними подат­кового звіту;

3) перевірка правильності визначення податкової бази і подат­кових зобов'язань;

4) перевірка правильності ведення бухгалтерського та інших видів обліку;

5)  перевірка правильності складання розрахункових та інших документів;

6)  інше.

На основі документальної перевірки податковим інспекто­ром складається акт, який підписується податковим інспекто­ром, керівником підприємства, головним бухгалтером (3—5 ек­земплярів).

Якщо в результаті перевірки виявлено будь-яке порушення, то головою ДПІ складається протокол на посадових осіб про притягнення до адміністративної відповідальності і постанова чи рішення про застосування фінансових санкцій до платника податків.

 

87