ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->14.2. Форми та способи ухилення від сплати податків

Податкова система

14.2. Форми та способи ухилення від сплати податків

 

У фіскальній практиці існує дві основні форми ухилення від сплати податків: законна та незаконна.

Основна відмінність між цими формами: законні форми не тя­гнуть за собою відповідальності, а незаконні передбачають на­кладення відповідних штрафів, санкцій.

До законних способів відносять:

1)  штучне, без порушення законодавства, завищення собівартості;

2)  прискорене нарахування амортизації;

3)  відрахування на утримання домашньої контори і власного транспорту, що використовується у службових цілях;

4)  відрахування в благодійні фонди;

5)  використання офшорних застережень та податкових гаваней;

6)  використання податкових пільг.

Намагання звести до мінімуму сплату податків юридичними та фізичними особами призводить до відтоку фінансових потоків в ті країни, які на законодавчому рівні сприяють залученню капі­талу, не вимагаючи підтвердження джерел їх походження. Для зниження податку використовують співпрацю з компаніями, за­реєстрованими в країнах, де існує ліберальний підхід до оподат­кування (повне звільнення сплати чи великі пільги). Ці країни отримали назву податкових гаваней, податкових оазисів або оф­шорних зон.

Офшорні зони (англ. offshore) — це країни або деяка частина певної країни, в яких:

—  існує сприятливий режим обслуговування банківських, страхових та інших фінансових операцій для іноземних фірм або громадян-іноземців;

— відсутні обмеження фінансової діяльності поза межами країни реєстрації;

— забезпечується збереження інформації щодо конфіденцій­ності власників;

— діють значні пільги в оподаткуванні, а в деяких офшорних країнах податки взагалі не існують для іноземних фірм-нерезидентів.

Офшорні компанії відкриваються в офшорних країнах та центрах, які надають пільги тільки нерезидентам. Дещо іншим є офшорний бізнес у вільних економічних зонах, де пільги нада­ють нерезидентам і резидентам. До податкових пільг відносять податкові кредити і податкові канікули.

Податковий кредит — це зменшення податку перед держа­вою протягом певного періоду часу. Поширені види податкового кредиту:

1)  інвестиційні знижки;

2)  списання сум податків, сплачених за кордоном;

3)  знижки на заходи по фінансуванню зайнятості населення. Податкові канікули — це відстрочка щодо сплати податків з

боку податкових органів.

Незаконні способи ухилення:

1)  приховування об'єктів від оподаткування;

2)  приховування доходів від оподаткування;

3)  фальсифікація даних бухгалтерської та фінансової звітності;

4)  підкуп податкових чиновників;

5)  інші способи.

 

 

89