ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Розділ 3. Податок на додану вартість

Податкова система

Розділ 3. Податок на додану вартість

 

1. Що таке додана вартість?

а) новостворена вартість;

б) надбавка до ціни реалізації;

в)  прибуток та заробітної плата;

г)  все неправильно.

2. Які ставки ПДВ діють в Україні:

а)  10%;

б) 20 %;

в) 28 %;

г) 0 %;

Д) 16,67 %;

3. Як визначаються платники ПДВ?

а) усі є платниками ПДВ;

б) тільки юридичні особи є платниками ПДВ;

в) тільки фізичні особи с платниками ПДВ;

г)  особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) у яких протягом будь-якого періоду з останніх 1/. календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян;

д) особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу тозарів (робіт, послуг) у яких протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців не перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

є) особи, в яких загальна сума від здійснюваних операцій з поставки товарів (послуг) протягом 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 000 грн. (без урахування ПДВ).

4. Датою виникнення податкових зобов 'язань по ПДВ є:

а) дата зарахування коштів на рахунок платника;

б) дата оприбуткування готівки в касу платника;

в) дата відвантаження продукції:

г) будь-які із подій, що сталася раніше.

5. Податковий кредит це:

а) кредит банку, одержаний для сплати податків;

б) відстрочка податкових платежів;

в) суми ПДВ, сплачені (нараховані) платником податку за придбані товарно-матеріальні цінності та нематеріальні активи.

6. Податкове зобов'язання це:

а)  загальна сума податку, яку платник зобов'язаний сплатити в бю­джет у встановлені терміни;

б) загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді;

в) загальна сума податку, отримана платником податку за місяць;

7. Податок на додану вартість сплачують:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) юридичні і фізичні;

8.  Об'єктом оподаткування ПДВ є:

а) завезення і вивезення товарів за митну територію України та про­даж товарів (робіт, послуг) на митній території України;

б) вивезення (пересилання) товарів за митну територію України;

в) передача основних засобів як внесок до статутних фондів юриди­чних осіб в обмін на корпоративні права.

9.  Операції, що звільняються від оподаткування ПДВ:

а) всі відповіді правильні;

б) продаж ліків та лікарських засобів аптечними установами;

в)  продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та іншими спеціалізованими магазинами;

г) надання послуг закладами освіти;

д) немає правильної відповіді.

10.  Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

а) продаж товарів на експорт;

б) передача майна орендодавця в користування орендарю;

в) продаж учнівських зошитів та підручників;

г) продаж товарів спеціального призначення для інвалідів за перелі­ком відповідно до чинного законодавства.

 

 

99