yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Політологія->Содержание

Політологія

Лекція №1 Політологія як система знань про політику. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни

Основні категорії, методи і функції політології.

Становлення політології як науки і навчальної дисципліни.

Лекція №5 Становлення і розвиток політичної думки в Україні (ІХ-XVIII ст.).

Політична думка в Україні за литовсько-польської і польсько-литовської доби (XIV - перша половина XVII ст.).

Суспільно-політичні засади козацько-гетьманської держави і погляди Пилипа Орлика.

Києво-Могилянська академія - центр української політичної думки.

Політична думка в Україні в ХІХ -поч. ст. ХХ ст.

Політичні концепції українських мислітелів кінця ХІХ - ХХ ст.: соціалізм, консерватизм, націоналізм і націонал-демократизм.

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА.

Сутність політичної влади, її функції. Легітимність політичнойї влади.

Типи легітимності політичної влади за М. Вебером

Політичний режим, його сутність та типологія.

Типологія політичних систем. Політична модернізація.

Основні напрями, особливості та та проблеми розвитку політичної системи України.

Держава в політичній систем суспільства.

Форми державного правління та державного устрою.

Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.

Політичні партії і партийні системи.

Типологія політичних партій і партійних систем.

Становлення багатопартійності в Україні. Партійна й виборча системи в Україні.

Етнонаціональна політика.

Національний суверенітет і політичне самовизначення націй.

Політична еліта і політичне лідерство

Теорії еліт.

Сучасна політична еліта України, її відмінні риси та особливості формування

Суть та роль політичного лідерства в суспільстві. Типи лідерства

Вибори та виборчі системи.

Принципи виборчого права та організація демократичних виборів.

Функції виборів

Основні стадії виборчого процесу (кампанії).

Політичний маркетинг і політичний менеджмент

Дослідження політичного ринку.

Політичне рекламування. Імідж.

Поняття, функції і види менеджменту. Політичний менеджмент.

Технологія виборчої кампанії.

Словник

 

1