ГоловнаЗворотній зв'язок

Потерпілий від злочину в криминальному праві

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження поняття потерпілого від злочину дозволяє сформулювати такі висновки.

1. Дефініція, що закріплена у ст.49 КПК не визначає поняття «потерпілий від злочину». В ній відображене інше юридичне поняття, а саме «потерпілий як суб’єкт кримінального процесу».

2. Будь-якого потерпілого від злочину характеризують три ознаки: соціальна ознака (1); ознака заподіяної потерпілому шкоди (2); ознака вчиненого щодо нього злочину (3).

3. Потерпілий від злочину – це завжди соціальний суб’єкт, елемент соціуму, учасник соціальної дії та суспільних відносин. Сучасна наука кримінального права, чинне законодавство про кримінальну відповідальність не розглядають як потерпілих від злочинів тварин, речі чи явища.

Потерпілим від злочину може бути будь-який вид соціального суб’єкта: фізична особа, юридична особа, держава, інше соціальне утворення, а також суспільство в цілому. Інші підходи до окреслення суб’єктивного складу потерпілих від злочинів сприяють необґрунтованому звуженню їх поняття.

4. Потерпілий від злочину – це суб’єкт, якому заподіюється шкода. Поняття шкоди нероздільно пов’язане з об’єктом кримінально-правової охорони, об’єктом злочину. Потерпілим від злочину є суб’єкт, благу, праву чи інтересу якого, що знаходиться під охороною кримінального закону, злочином заподіюється шкода.

Потерпілий від злочину існує у разі вчинення не лише закінченого, але й незакінченого злочину, тобто і тоді, коли охоронюваному благу, праву чи інтересу соціального суб’єкта створюється загроза заподіяння шкоди.

5. Потерпілий від злочину – це суб’єкт, якому шкода заподіюється чи створюється загроза заподіяння не будь-якою дією чи подією, а лише злочином.

6. Наведене дозволило визначити поняття потерпілого від злочину, сформулювати його дефініцію. Потерпілий від злочину – це соціальний суб’єкт, благу, праву чи інтересу якого, що знаходиться під охороною кримінального закону, злочином заподіюється шкода або створюється загроза такої. [161])

7. Поняття «потерпілий від злочину» слід відрізняти від понять «потерпілий як суб’єкт кримінального процесу» та «жертва злочину» [186, 181] [162]).

8. Залежно від істотних ознак потерпілого від злочину виділені три групи поділів потерпілих від злочинів: поділ за соціальною ознакою (1); поділ за ознакою заподіяної потерпілому шкоди (2); поділ за ознакою вчиненого щодо нього злочину (3).

 

6