yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5. Оцінка інвестиційних проектів

Проектний аналіз

5. Оцінка інвестиційних проектів

 

5.1. Аналіз беззбитковості проекту

            Інвестиційні i проекти пов’язані зі змінами у структурі витрат виробництва та реалізації  продукції, тому одним з напрямків оцінки проектів є аналіз беззбитковості проекту. Мета аналізу беззбитковості визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює витратам. Коли обсяг продажів нижчий від цієї  точки, фірма зазнає збитків, а в точці, де виручка дорівнює  витратам, фірма веде бізнес беззбитково. Тобто аналіз беззбитковості проекту — це дослідження зв’язку обсягу виробництва, собівартості  продукції та прибутку при  зміні  цих показників у процесі виробництва.

            Аналіз беззбитковості проекту дозволяє визначити вплив на прибуток зміни наступних чинників:

            - обсягу реалізації;

            - асортименту продукції, що реалізується;

            - ціни реалізації;

            - постійних витрат;

            - змінних витрат.

            Аналіз беззбитковості передбачає наступні допущення:

            - ціна продукту є незмінною протягом циклу проекту;

            - постійна частка продажу продукту в обсязі виручки;

            - не враховуються зміни виробничих запасів з періоду до періоду;

            - обсяг виробництва дорівнює  обсягу реалізацій:;

            - наявність єдиної  точки критичного обсягу виробництва;

            -  постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва;

            -  змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва.

            Зазначені обставини хоча й знижують можливості застосування даного методу, але простота розрахунків робить його досить популярним на практиці. Обсяг продажів у точці беззбитковості являє собою вартість беззбиткових продажів, а ціна одиниці продукції  в цьому разі є беззбитковою ціною продажів. Якщо виробнича програма включає різноманітні  продукти, то для будь-якого беззбиткового обсягу продажів існуватимуть різні  варіанти цін на вироби, але не буде єдиної  беззбиткової  ціни.

 

            Точка беззбитковості (ТБ) — це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам. Її розраховують для одного виду продукції (фізичний обсяг) за формулою

Де ПВ – постійні витрати;

Ц –ціна одиниці продукції;

СЗВ – середні змінні витрати (рис 5.1)

            Різницю між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами називають маржинальним  доходом на одиницю продукції. Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях постiйнi витрати відносять  до коефіцієнту   маржинального доходу. Коефіцієнт маржинального доходу — це відношення маржинального доходу від реалізації  одиниці продукції  до її  ціни.

            ПРИКЛАД. Велозавод реалізує  в місяць 300 велосипедів «Дитячі» за ціною 50 гривень за виріб. Змінні  витрати на виготовлення одного виробу складають 26 гривень, постiйнi витрати за період — 3200 гривень. Визначити точку беззбитковості виробництва.

            Розв’язання.

Доходи від реалізації, грн.                                300х50= 15000.

Змінні витрати, грн.                                           300х26= 7800.

Валовий прибуток, грн.                                     15000—7800=7200,

Постій    витрати, грн.                                        3 200

Чистий прибуток, грн.                                        7 200 — 3 200 = 4000.

Точка беззбитковості, виробів                           3 200/(50-26) = 133.

            Під час розрахунку точки беззбитковості для виробництва одночасно різних виробів слід ураховувати те, що вони мають різні  змінні  витрати. Тому треба розрахувати спочатку частку кожного виробу в загальному обсязі виробництва, а потім визначити загальний зважений дохід.

 

15