yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Психологія творчості

Вступ

Підготовка спеціаліста у ВНЗ передбачає вивчення  студентами курсу вільного вибору «Психологія творчості». Це зумовлено тим, що державна національна програма визначає стратегічні напрями розвитку освіти й забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного її потенціалу – вищих цінностей нації. Трансформація освіти передбачає розвиток творчої людини, здатної не тільки до трансляції знань, але й до створення світових зразків культури й духовності.

Стратегічні напрями розвитку освіти ставлять нові завдання перед   майбутніми спеціалістами , щоб у центрі уваги стала особистість, звернена до навчання людина, щоб знати, як розвивати її здібності до творчої праці. Майбутній  спеціаліст також повинен не тільки добре знати закони розвитку і психіки індивіда, а ще має бути обізнаним в оригінальних поглядах на проблему психічного розвитку людини в онтогенезі, зокрема психічного механізму творчості. Крім того, професійна діяльність неможлива  без вирішення творчих завдань, без  розуміння й усвідомлення необхідності залучення особистості до творчої діяльності.

До цієї програми ввійшли теми, що стосуються теоретико-методологічного аналізу проблеми творчості, розуміння таких основних понять психології творчості,  як  творче середовище, творчий процес, творчий продукт, творча особистість. 

Мета курсу – сприяти активному запровадженню новітніх теоретичних та експериментальних знань з психології творчості у практичну навчально-наукову діяльність студентів; сприяти саморозвитку для самоздійснення особистості в процесі творчої професійної діяльності.

Основні завдання курсу:

1)      дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з курсу «Психологія творчості»;

2)      сформувати  практичні вміння і навики з  основ психології творчості, достатні для творчого виконання професійної діяльності, що передбачає ознайомлення із сучасними теоретичними та експериментальними концепціями та теоріями творчості;

3)      забезпечити оволодіння основами знань психології творчості, розуміння творчості з точки зору дослідження її головних компонентів: творче середовище, творча особистість, творчий процес та творчий продукт;

4)      сприяти самопізнанню, саморозвитку для становлення особистості студентів.

 

3