yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Психологія->Содержание->Кваліфікаційні вимоги до студентів

Психологія творчості

Кваліфікаційні вимоги до студентів

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: навчальний курс “Психологія творчості ” тісно пов’язаний з професійною підготовкою в Україні  студентів різних  за напрямом спеціальностей . Для забезпечення фундаментальної наукової, професійної та загальнокультурної підготовки,  майбутнім спеціалістам необхідно набути глибокі знання з психології творчості.

У курсі підготовки студентів навчальна дисципліна «Психологія творчості»- це одна із психологічних дисциплін, що передбачає систематизацію розширення та поглиблення знань студентів, одержаних у ВНЗ під час вивчення дисципліни «Психологія і педагогіка» та предметів гуманітарного циклу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- усі психологічні поняття і терміни, що вживаються у курсі «Психологія творчості»;

- методи науково-психологічного дослідження творчої діяльності;

- механізми творчої діяльності;

- індивідуально-психологічні ознаки творчої особистості;

- вікову динаміку розвитку творчих здібностей;

- психологічні чинники, що впливають на розвиток творчої особистості;

- структуру творчого процесу; 

- засоби стимуляції творчої діяльності студентського та наукового колективу;

вміти:

- застосовувати знання сучасної психологічної науки стосовно вивчення та дослідження творчої діяльності;

- добирати діагностичний матеріал відповідно до мети психологічного дослідження творчості;

- використовувати експериментальні методи дослідження продуктів творчої діяльності;

-  аналізувати сучасні психологічні концепції та теорії творчості, виходячи з доцільності використання їх у практичній навчально-науковій діяльності;

-    володіти технологією проведення  психологічного тренінгу як засобу стимуляції творчості;

-          користуватися психологічними джерелами із психології творчості та іншою допоміжною довідковою літературою.

Тематичний план навчальної дисципліни

Під час вивчення дисципліни " Психологія творчості " студент має ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.  

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні заняття, індивідуальна науково-дослідна робота; самостійна робота студента.

 

 

4