yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание

Регіональна економіка

1.      Тема 1. Теоретичні основи регіональної економіки.

2.      2. Предмет, об’єкт і завдання курсу.

3.      3. Закони, закономірності, принципи розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку, їх практичне значення

4.      4. Сутність концепції факторів регіонального розвитку

5.      Тема 2. Економічне районування та територіальна організація продуктивних сил

6.      2. Метод соціально-економічного районування в регіональній економіці: принципи районування та основні ознаки району

7.      Тема 3. Ресурсний потенціал регіону та його використання.

--- 7.1.         1. Вплив факторів природно-ресурсного потенціалу на галузеву та територіальну структуру господарства регіону.

--- 7.2.         2. Демографічний потенціал регіону і його вплив на регіональний розвиток

8.      3. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіону.

9.      4. Система показників рівня економічного розвитку регіону.

10. 5. Система показників рівня життя населення регіону.

11. Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці.

12. 2. Методика вивчення галузевої структури господарства регіону.

13. Тема 5. Регіональна економічна політика. Управління регіональним розвитком

14. 2. Сучасний стан та напрямки удосконалення адміністративно-територіального устрою України.

15. 3. Актуальні проблеми регіональної політики та їх розв’язання.

16. 4. Стратегія сталого розвитку регіону.

17. 5. Кластерний підхід в управлінні регіональним розвитком.

18. 6. Структура комплексних регіональних програм економічного та соціального розвитку.

19. Тема 6. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку, інтеграція в європейські та інші світові структури.

20. 2. Порівняння існуючих сіток економічного районування території України

21. 3. Мета створення і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон

22. 4. Регіональний розвиток транскордонного співробітництва в Україні

23. Основна література:

 

1