yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Сімейне право

ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА СІМЕЙНОГО ПРАВА

§ 1. Перші декрети Радянської влади з питань сім'ї та шлюбу, перший сімейний кодекс РРФСР, їх значення

§ 2. Перші декрети про шлюб та сім'ю в Україні

§ 3. Перший сімейний кодекс України 1919 року

§ 4. Сімейний кодекс України 1926 року

§ 5. Зміни Кодексу УРСР 1926 року у зв'язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та Указу від 8 липня 1944 року

§ 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім'ю, Кодекс про шлюб і сім'ю України

§ 7. Сімейний кодекс України 2002 року

§ 1. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення

§ 2. Зміст сімейних правовідносин

§ 3. Акти цивільного (громадянського) стану

§ 2. Порядок укладення шлюбу

§ 2. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану

§ 4. Юридичні наслідки розірвання шлюбу

§ 5. Режим окремого проживання подружжя

§ 1. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним

§ 2. Санація шлюбу

§ 3. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним

§ 4. Права добросовісного з подружжя

§ 1. Поняття та загальна характеристика особистих правовідносин за участю подружжя

§ 2. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя

§ 1. Поняття права власності подружжя

§ 2. Розвиток законодавства про право власності подружжя

§ 3. Право подружжя на спільне майно

§ 4. Роздільна власність подружжя

§ 5. Укладення подружжям угод щодо спільного і роздільного майна

§ 6. Поділ майна подружжя (частина 1)

§ 6. Поділ майна подружжя (частина 2)

§ 1. Поняття шлюбного контракту

§ 2. Укладення та зміст шлюбного договору (контракту)

§ 1. Аліментні зобов'язання подружжя

§ 2. Аліментні зобов'язання колишнього з подружжя

§ 3. Позбавлення одного з подружжя права на утримання

§ 4. Припинення права одного з подружжя на утримання

§ 1. Загальні правила визначення материнства і батьківства

§ 2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

§ 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

§ 4. Визнання батьківства за рішенням суду

§ 1. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та реєстрація громадянства дітей

§ 2. Права та обов'язки батьків по вихованню та розвитку дитини

§ 3. Вирішення спорів, пов'язаних з місцем проживання дітей

§ 4. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав

§ 5. Порядок поновлення в батьківських правах

§ 6. Відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав

§ 1. Суть майнових правовідносин у сім'ї

§ 2. Права батьків і дітей на майно

§ 3. Обов'язок батьків по утриманню неповнолітніх дітей

§ 4. Способи та розмір оплати аліментів на дітей

§ 5. Участь батьків у додаткових витратах на дитину

§ 6. Припинення права на аліменти

§ 7. Визначення заборгованості за аліментами та її стягнення

§ 8. Обов'язок батька, матері утримувати повнолітніх дітей

§ 9. Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків

§ 1. Поняття усиновлення

§ 2. Особи, які можуть бути усиновлені

§ 3. Особи, які можуть бути усиновлювачами

§ 4. Умови усиновлення та порядок його здійснення

§ 5. Таємниця усиновлення

§ 6. Недійсність усиновлення

§ 7. Скасування усиновлення

§ 8. Позбавлення усиновлювача батьківських прав

§ 2. Встановлення опіки та піклування

§ 3. Права і обов'язки суб'єктів правовідносин з опіки та піклування

§ 4. Припинення опіки (піклування)

§ 5. Патронат над дітьми

§ 1. Особисті немайнові права і обов'язки інших членів сім'ї та родичів

§ 2. Майнові права і обов'язки діда, баби, брата, сестри, вітчима, мачухи, пасинка, падчерки

§ 3. Аліментні обов'язки фактичних вихователів і вихованців

§ 1. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

§ 2. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів

 

1