yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->7.2. Контролінг інноваційних рішень

Системний аналіз і прийняття іноваційних рішень

7.2. Контролінг інноваційних рішень

 

Система інноваційного контролю містить чотири види контролю: контроль за виконанням річ­них планів, оперативний (поточний) контроль, контроль результатів та стратегічний контроль. Розглянемо їх.

Контроль за виконанням річних планів полягає в порівнянні фахівцями поточних показників з контрольними цифрами річного плану інноваційної діяльності, а в разі необхідності – у вживанні заходів щодо виправлення становища. Процес цього типу контролю містить 4 етапи:

1) вста­новлюють контрольні показники за місцями або кварталами;

2) заміряють­ показники інноваційної та ринкової діяльності фірми;

3) виявля­ють причини серйозних збоїв у діяльності фірми;

4) у разі виявлення недоліків негайно вживають заходи щодо виправлення становища.

Серед заходів коригувальних дій у разі сильних відхилень від цільових настанов можуть бути й жорсткі (накази про скоро­чення виробництва, вибіркове зниження цін, посилення тиску на персонал, зниження витрат на НДДКР тощо), і м'які заходи, але переважнішим є вибір рішучих і своєчасних заходів.

Оперативний (поточний) контроль спрямований на оцінку досягнення завдань інноваційної діяльності, виявлення при­чин відхилень, їх аналіз і коригування.

Перевіряється також ефективність використання фінансових коштів, виділених на НДДКР, наприклад: кількість угод щодо комерціалізації інновацій, частка адміністративних витрат в обсязі продажу, витрати  на промоушн тощо.

Під час контролю прибутковості інноваційної діяльності, який багато фірм здійснюють на доповнення до контролю річних планів, отримують ві­домості про рентабельність інноваційної діяльності.

При стратегічному контролі здійснюють критичні оцін­ки інноваційної діяльності в цілому. З огляду на це кожна фірма повинна періодично переоцінювати свій загальний підхід. В умовах цикліч­ного управління фірми цей контроль займає важливе місце.

Стратегічний контроль може виконуватися такими етапами:

1.       Обґрунтування планових показників, які підлягають контролю.

2.       Замірювання (збір даних) фактичних показників і результатів інноваційної діяльності.

3.       Порівняння планових і фактичних показників інноваційної діяльності.

4.       Аналіз можливих відхилень фактичних показників від планових.

5.       Планування маркетингових заходів на основі аналізу результатів відхилень показників (коригування планів, розроблення нових планів).

Розгорнуте подання системи контролю інноваційної діяльності, основних відповідальних осіб за його прове­дення, цілі використання певного виду контролю, прийоми та методи контролю уточнює табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Види та механізми контролю інноваційної діяльності

 

Вид

Характерні особливості

Основні відповідальні за виконання

Мета

контролю

Прийоми

й методи контролю

Контроль за виконанням

річних планів

Вище керівництво,

керівництво середньої ланки

Переконатися в досягненні намічених результатів

Аналіз можливостей збуту, частки ринку, співвідношень між витратами на маркетинг і збуту інновацій

Оперативний (поточний) контроль

Керівник відділу з управління інноваційною діяльністю

Визначити фактичний стан підприємства

Комплексний аналіз поточних показників інноваційної діяльності

Контроль прибутковості

Контроль відділу з управління інноваційною діяльністю

З’ясувати, на чому фірма заробляла гроші і на чому втрачала

Аналіз рентабельності: інноваційних товарів, нових сегментів ринку, нових каналів товароруху тощо

Стратегічний контроль

Вище керівництво;

ревізор

З’ясувати, чи справді фірма використовує найкращі з наявних у неї інноваційних можливостей і наскільки ефективно вона це робить

Ревізія інноваційної діяльності

 

Усі види контролю інноваційної діяльності завершуються розроблен­ням пропозицій щодо коригування стратегічних планів та управлінських впливів щодо виправлення негативної ситуації.

 

 

24