yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Системний аналіз і прийняття іноваційних рішень

ВСТУП

 

Метою викладання дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» є формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень у сфері управління економічними процесами, а також набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Основними завданнями дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» є:

-          вивчення понятійного апарата дисципліни;

-          вивчення сутності системи і системного аналізу;

-          освоєння теоретичних і методичних основ теорії дослідження операцій, теорії черг, теорії ігор і методів експертних оцінок;

-          одержання теоретичних знань щодо дослідження об’єкта аналізу, прямого та зворотного процесів системного аналізу;

-          вивчення теоретичних основ щодо прийняття рішень в управлінні інноваційними процесами;

-          освоєння логічних і кількісних підходів до вивчення інноваційних проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

теоретико-методичні основи системного аналізу і прийняття інноваційних рішень.

 

УМІТИ:

-          застосовувати методи системного аналізу під час прийняття інноваційних рішень;

-          упроваджувати методи оптимізації управлінських інноваційних рішень за детермінованих умов, в умовах ризику та невизначеності;

-          застосовувати інструменти аналізу альтернатив і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у сфері системного аналізу і прийняття інноваційних рішень. 

             Дисциплінами, що забезпечують вивчення цієї дисципліни є «Методологія наукових досліджень», «Інформаційні системи в інноваційній діяльності», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне управління інноваційним розвитком», «Управління інноваційними проектами», «Маркетинг інновацій».

 

 

3