yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->Особливості поведінки батьків або осіб, що їх замінюють, яких запідозрюють у жорстокості по відношенню до дитини.

Социальная педагогика

Особливості поведінки батьків або осіб, що їх замінюють, яких запідозрюють у жорстокості по відношенню до дитини.

-  Суперечливі, плутані пояснення причин травм у дитини і небажання внести ясність в подію.

-  Небажання, пізнє звернення по медичну допомогу або ініціатива звернення по допомогу виходить від сторонньої особи.

-  Звинувачення в травмах самої дитини.

-  Неадекватність реакції батьків на тяжкість ушкодження, прагнення до її перебільшення або зменшення.

-  Відсутність стурбованості за долю дитини.

-  Неувага, відсутність ласки і емоційної підтримки в поводженні з дитиною.

-  Стурбованість власними проблемами, що не відносяться до здоров’я дитини.

-  Оповідання про те, як їх карали в дитинстві.

-  Ознаки психічних розладів в поведінці або прояв патологічних рис вдачі (агресивність, збудження, неадекватність і ін. ).

Для ефективного вирішення вищезазначеної питання необхідно піднести його на рівень держави, яка повинна піклуватися про розвиток і належне функціонування соціально-психологічних служб, про  підготовку кваліфікованих психологів та соціальних педагогів, адже саме їхня діяльність повинна приносити найширші та найефективніші результати щодо вирішення проблеми сімейного насилля серед українських сімей.

 

Література

1.      Мінакова К. Основні  соціально-педагогічні та психологічні характеристики жінки – жертви сімейного насилля // Соціальна педагогіка.-2005.-№2.-С.43-47

2.      Савчук О.М. Стратегії роботи із спів залежними жінками, які зазнають насилля в сім’ї // Практична психологія та соціальна робота. -2003. - №4. - С.51-60

3.      Савчук О.М. Об’єктивізація впливу тренінгу асертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства //Практична психологія та соціальна робота. 2003. - №6.-С.74-76

4.      Сафонова Т.Я.  Жесткое обращение с детьми // Практична психологія та соціальна робота. - 2007.-№2.- С.17-29

5.      Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури. - 2006. - 464с.

6.      Батьків не обирають… (проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні),  К., А.Л.Д., 1997. – 144с.

7.      Бондаровська А. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству. – К., СДМ - Студіо, 1999. – 64с.

8.      Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: курс лекцій – К., МАУП, 2001. – 96с.

9.      Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999-384с.

10.  Головатий М.Ф. Соціологія молоді: курс лекцій. – К., МАУП, 2006. – 304с.

11.  Громадська програма запобігання насильству в сім’ї. – Львів, 2004 – 95с.

12.  Долженко І. Використання соціально-педагогічних технологій у роботі класного керівника з сім’єю // Соціальна педагогіка: теорія і практика, 2006. - №4 – 34 – 38с.

13.  Конт Р. Сексуальное насилие над детьми // Энциклопедия социальной работы, в 3 т., т.3, - М., 1994 – 230 с.

14.  Кравченко Т. Виховний потенціал сім’ї  в сучасних умовах // Соціальна психологія. – 2006. - №2, 142 – 150 с.

15.  Мельник Ю.В., Шаргородський С.В. Надання допомоги дітям – жертвам насильства // Психологічна газета. – 2007. - № 8, 9-20 с.

 

16.  Насилие в семье: с чего начинается семейное неблагополучне: Научно-методическое пособие./ Под редакцией Л.С. Алексеева. – М., 2000, 136с.

 

17.  Онищенко Ю.В. Насильство в сім’ї: стан та проблеми // Педагогіка толерантності. – 2001. - №3-4, 39-47с.

 

18.  Перепелиця М.П. Державна  молодіжна політика в Україні / регіональний аспект. – К.: Український інститут соціальних досліджень, Український центр політичного менеджменту, 2001, 242с.

 

19.  Семешна Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. – М.: Издат. Центр Вмедос, 2001, 96 с..

 

20.  Соціальна робота: психологічний аспект: Навчальний посібник / За редакцією проф. А.Й. Кепської. – К.: центр навчальної літератури, 2004. – 352с.

 

21.  Соціологія: Підручник / З-т видання, стереотипне. За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006.-280с.

 

22.  Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.Г. Городененка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. - 560 с.

 

23.  Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2002.- 132с.

 

24.  Хархан О. Стосунки батьків, дітей, та їх вплив на поведінку підлітків // Соціальна психологія. – 2003. - №4, 139 – 142с.

 

25.  Шуст Н.Б. Інноваційна діяльність молоді: сутність, структура, функції. – Вінниця 2012. -  141 с.

 

 

 

Донецький коледж будівництва та архітектури

            Верніченко Н.Г., заступник директора з виховної роботи

 

15