yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.

Социальная педагогика

ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.

 Психологічний супровід материнства

ТЕМА 6.   Діагностика особливостей розвитку материнської сфери.

1.      Дослідження уявлень про материнство та ставлення до сімейної ролі (Методика PARI Е.Шеффер та Р.Белл, тест опитувальник батьківського ставлення до дітей ОРО).

2.      Модифікована методика „Батьківський твір» В.В.Століна.  

3.      Визначення ставлення до материнства за допомогою методики ЦТО  А. Еткінда.

4.      Анкетування, соціологічні дослідження ставлення до батьківської ролі.

Основні поняття: ставлення, установки, очікування, образ майбутньої матері, проективні методики, типи та стилі батьківської поведінки щодо дитини.

ТЕМА 7.   Моделі психологічного супроводу батьківства.

1.      Психологічна підготовка молоді до майбутнього батьківства та материнства.

2.      Психологічний супровід вагітності та пологів.

3.      Технології психологічного супроводу батьківства.

4.      Використання арт-методів у підготовці до материнства.

Основні поняття: емоційно та сенсорно насичене середовище, психологічна підтримка, освітній тренінг, інформаційне повідомлення, метафора, ресурсні казки, рольова гра, релаксація, вправи на дихання, візуалізація, парні пологи.

 

4.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ  КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

 

Лекції

Семінарські

Лабора-торні

Індивід.

 роботу

Самост. роботу

Змістовий модуль 1.

Проблема дослідження материнства в психології

Тема 1 Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології.

4

4

-

1

5

Тема 2.  Особливості розвитку материнської сфери в сучасних умовах.

2

2

-

1

5

Змістовий модуль 2.

Материнство як умова повноцінного розвитку дитини

Тема 3. Материнство в аспекті перинатальної психології.

2

2

-

1

5

Тема 4. Роль батьків у становленні особистості дитини.

2

4

-

1

10

Тема 5.  Девіантне материнство.

2

2

-

1

5

Змістовий модуль 3.

Психологічний супровід материнства

Тема 6.  Діагностика материнської сфери.

2

-

4

-

10

Тема 7. Моделі психологічного супроводу батьківства.

2

2

4

1

10

Тема 8. Використання арт-методів у підготовці до  материнства.

-

-

2

-

10

Всього годин:

16

16

10

6

60

 

 

22