yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->«СІМЕЙНО-ПОБУТОВА КУЛЬТУРА ТА ДОМАШНЯ ЕКОНОМІКА»

Социальная педагогика

«СІМЕЙНО-ПОБУТОВА КУЛЬТУРА ТА ДОМАШНЯ ЕКОНОМІКА»

У теперішній час уміння сімей управляти своїми ресурсами набуває все більшого значення, бо воно дозволяє їм вижити в складних економічних умовах. Тому вивчення дисципліни «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» (далі СПК), яка дає можливість виробити ці вміння та набути знань, вчить приймати і виконувати рішення, виходячи з ціннісних орієнтацій, спрямованих на покращання якості життя сімей в Україні, є важливим і необхідним.

СПК та домашня економіка є своєрідною навчальною дисципліною, яка торкається всіх важливих аспектів ведення домашнього господарства і у зв’язку з цим спрямовує свої зусилля на покращання матеріального та духовного благополуччя в сім’ї.

Методичні основи спецкурсу підвищують інтерес до вивчення дисципліни  студентської аудиторії, адже у 16-18 років кожна молода людина вже стоїть перед реальністю створення сім’ї і бажанням зробити її міцною і щасливою на роки. Заняття з СПК мають бути особливими, зовсім не схожими на інші заняття в навчальному закладі, оскільки вони покликані підготувати студентську молодь до дорослого життя.

Виходячи з цього, викладач домашньої економіки має подбати про підбір найраціональніших методів викладання цієї дисципліни, зробивши сам процес викладання змістовним і цікавим. З першого заняття слід викликати інтерес до курсу, детально продумавши своє вступне слово, у короткій формі викласти короткий зміст вивчаємих тем, показати їх важливе життєве значення, запропонувати розглянути декілька варіантів розв’язків якоїсь важливої ситуації, дати можливість висловити свої думки студентам з цього приводу. Необхідно встановити з аудиторією контакт і налагодити відносини з позиції співробітництва в обговоренні проблемних ситуацій з життя, гострих питань при вивченні окремих тем зокрема та курсу домашньої економіки в цілому.

Навчальний матеріал, який вивчається на заняттях, повинен бути доступним і корисним для студентів, торкатись вирішення щоденних проблем, які виникають у сім’ї в різних сферах її життєдіяльності.

Викладання дисципліни слід будувати на проблемних ситуаціях, які студенти можуть ставити викладачеві в усній чи письмовій формі. У письмовому вигляді ставляться питання, які хвилюють молодь, але запитати вголос вони не наважуються через сором’язливість, небажання опинитись у незручному становищі. В деяких випадках слід залучати  студентську аудиторію до пошуків правильної відповіді на запитання. У таких випадках, як правило, виникає дискусія, де кожен може висловити свою точку зору, переглянути об’єктивно свої життєві позиції, змінити свої погляди чи, навпаки, ще більше переконатись у їх правильності.

При викладанні спецкурсу рекомендується практикувати диспути, перевага яких у тому, що попередня підготовка виступів, їх продуманість обумовлюють високий теоретичний рівень виступів студентів, де вони вчаться мислити, прагнуть довести правильність своїх суджень і оцінок при розв’язанні складних і важливих для сім’ї господарських проблем.

Великі можливості при викладанні домашньої економіки мають рольові ігри. Їх доцільно використовувати в розділах «Економіка сім’ї», «Основи споживчих знань», «Сім’я». Цінність ігрової форми проведення занять у тому, що вони допомагають студентам набувати тих чи інших навичок, сприяють закріпленню вже набутих. Під час рольової гри викладач повинен спостерігати, вести записи, а потім проаналізувати успіх чи невдачі її учасників. Аналіз і зауваження мають бути виваженими і аргументованими, тактовними.

Цікавою формою проведення занять з домашньої економіки є консультації. Ця форма повинна використовуватись частіше, бо вона є дуже ефективною. На такі заняття викладач запрошує спеціалістів: кулінара, лікаря-дієтолога, агронома-садівника,   педагога,   психолога, юриста та ін. Такі консультації викликають у студентів великий інтерес, під час них відбувається жваве спілкування, розглядаються життєво важливі ситуації та питання.

Цей спецкурс має на меті вироблення практичних умінь та навичок, які необхідні в сімейному житті. Таких, наприклад, як навички приготування їжі і раціонального харчування, уміння облаштовувати своє помешкання, планувати сімейний бюджет тощо. Програма курсу домашньої економіки в кінці кожного розділу подає перелік практичних занять. Ось деякі з них:  розробка проекту кухні; варіанти розміщення меблів та обладнання; планування садиби та присадибної ділянки; ознайомлення з інвентарем для садово-городніх ділянок; приготування страв української національної кухні; випікання хліба тощо та інші.

Не останнє місце займають різноманітні конкурси: на краще планування сімейного бюджету; на краще складання меню для сім’ї на день, тиждень; проведення родинного свята.

Доцільно застосовувати тестування та анкетування при проведенні цілого ряду практичних занять. Оскільки практичні заняття передбачають формування практичних умінь та навичок, то при їх проведенні академічна група мала б поділятись на дві підгрупи по 12-13 осіб у кожній. Неможливість такого поділу значно знецінює результативність практичних занять.

У Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку дисципліна «Сімейно-побутова культура та домашня економіка» вивчається на ІІ курсі на всіх спеціальностях згідно чинної Програми (Додаток А).

Варто додати, що в цьому напрямі у технікумі організовується:

-    шоу «Способи виживання молодої сім’ї в екстремальних умовах»; «Зустрічаємо майбутню свекруху»;

-   конкурси на кращий кулінарний витвір (конкурси салатів, українських страв, пісних страв, тортів, канапок тощо);

-    конкурс сервірування та краще оформлення столу за допомогою серветок;

-   проведення «занять на виробництві» ( вибір пральних засобів у магазинах та на ринку за параметрами якості тощо);

-   планування бюджету на 1 особу і на конкретну сім’ю (на певний місяць);

-   планування висадки та висівання рослин на городі та на грядках за сумісністю.

Студенти окремих груп готують тематичні шоу для виступу в гуртожитку, тобто беруть участь у роботі клубу «Господарочка».

 

28