yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВИКЛАДАЧА

Социальная педагогика

РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ВИКЛАДАЧА

Специфіка нашого навчального закладу та переважання в ньому сільської молоді зумовлюють і специфічне відношення до дисципліни «СПК та домашня економіка». Значний відсоток сільських юнаків та дівчат добре розуміються на особливостях домашнього городництва й овочівництва, окремі з них мають фундаментальні знання про створення домашньої ферми. Не лише дівчата, а й окремі юнаки з задоволенням демонструють вміння сервірувати стіл, складати серветки, причому з великим мистецтвом, особливо ті, хто захоплюється технікою орігамі.

Інші студенти з непідробним інтересом планують та обліковують сімейні прибутки та витрати й здивовано задаються питанням: «А як же мама (це найчастіший варіант запитання, він свідчить про керівну роль господині в плануванні бюджетних витрат) «викручується»?».

Та найбільшу увагу й бажання інтерактивного спілкування виявляють студенти-другокурсники в ході вивчення теми «Сім’я».  Тому вважаю за доцільне перенести тему з останньої позиції тематичного плану хоча б на передостанню, щоб мати змогу обговорити головні віхи, проблеми, особливості сімейного життя всіх бажаючих. Саме тут відкриваються таємниці багатьох підлітків: чому одні з них соромливі, інші мовчазні, інші важкі в спілкуванні, ще інші – розкуті й «без гальм».

Саме в цей час студенти відчувають, що стали ближчими, ріднішими, стали студентська сім’я, у якої мають місце спільні переживання за окремих своїх друзів і за кожного члена групи. Студенти збагачуються особливою інформацією про кожного: які вони господарі чи господині, наскільки економні чи щедрі, чи марнотратні, як вони відносяться до грошей, до батьків, до дітей та стареньких, чи вміють бути мирними, прощати, утішати; вони починають по-іншому, глибше бачити одне одного. А коли мова заходить про подружнє життя, про майбутніх дітей,  про шкідливість та про гріх абортів – повірте, жоден студент не залишається байдужим до цієї теми.

Позитивний ефект має застосування ігрової діяльності. Адже ігрові дії поступово переростають у реальні, багатьма студентами переносяться в повсякденне життя, сприяють формуванню чуйності, вияву турботливості, взаємоповаги, взаємодопомоги, кращому розумінню одне одного. Шоу «Як молодому подружжю вижити в екстремальних умовах» виховує волю, збагачує внутрішній світ, виробляє прагнення до самовиховання. Студенти розкриваються перед умовною «дружиною», «другом» чи «чоловіком», «тещею» чи «свекрухою», прагнуть бути кращими, щирими, культивують почуття гумору, висловлюють позитивні міркування про майбутню поведінку в сім’ї.

Викладач щоразу впевнюється, що немає безнадійно байдужих студентів, що в кожного є особливості. Правильний педагогічний підхід – і вже перед тобою не бешкетник чи лінивець, а майже сформований господар; не байдужа дівчина, а охайна, залюблена в чистоту та порядок господинька…

Це та дисципліна, де немає невстигаючих, навпаки, тут кожен воліє показати себе з найкращого боку, продемонструвати власні знання, вміння, набути нових. І якщо студент(ка) не пам’ятає, як класифікуються групи сімейних  витрат, то буде знати досить багато про ведення домашнього господарства. В даний час даний курс є вагомим важелем у справі підготовки не лише спеціаліста-аграрія з широким кругозором, а громадянина і майбутнього члена сім’ї.

Розуміння сімейних та загальнолюдських цінностей, здоровий спосіб життя, вміння цивілізовано спілкуватися, самопожертва, відсікання егоїзму й поганих звичок, любов та повага до всіх і кожного – ось ті якості, що забезпечать формування особистості майбутнього спеціаліста і громадянина України

ЛІТЕРАТУРА

1.      Вишневський С.А. Про особливості викладання курсу «Домашня економіка» - Проблеми освіти, НМЗ, вип..29, 2002, с.133-136

Додаток А

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 „Сімейно-побутова культура та домашня економіка»

 для студентів ІІ курсу 21-22, 26-27 груп стаціонарного відділення

спеціальностей «Бухгалтерський облік», „Фінанси і кредит», «Економіка підприємства»

І семестр 2011-2012 н.р.

№ п/п

Назва теми

Вид заняття

К-ть год

                                  Вступ. Т.1. Домоводство                                                          4 (2;2)

1

Вступ. Житло та його утримання. Догляд за речами домашнього вжитку.

теоретичне

2

2

Ознайомлення із сучасними миючими засобами для чищення одягу і взуття. Розробка проекту кухні

практичне

2

                Т.2. Садиба. Ведення присадибного господарства                               4 (2;2)

3

Планування та благоустрій садиби. Присадибне садівництво.  Присадибне тваринництво.

теоретичне

2

4

Домоводство. Садиба

семінарське

2

                                   Т.3. Харчування                                                                       8 (4;4)

5

Історичний аспект харчування. Сервірування столу

теоретичне

2

6

Зберігання харчових продуктів

теоретичне

2

7

Ознайомлення з основами домашнього консервування

практичне

2

8

Ознайомлення з правилами сервіровки столу. Конкурс „Гості на порозі»

практичне

2

                                 Т.4. Економіка сім’ї                                                                   4 (2;2)

9

Бюджет сім’ї

теоретичне

2

10

Ознайомлення з оформленням та веденням господарчої і касової книжок. Конкурс на краще планування сімейного бюджету

практичне

2

                            Т.5. Основи споживчих знань                                                      4 (2; 2)

11

Споживачі та їх інтереси. Захист прав споживачів

теоретичне

2

12

Харчування. Економіка сім’ї. Основи споживчих знань

семінарське

2

                                           Т.6. Сім’я                                                                           4 (2;2)

13

Закон і сім’я. Неблагополучна сім’я. Здоров’я сім’ї.

теоретичне

2

14

Психологічний клімат у сім’ї. Зустріч з психологом

практичне

2

 

 

ВСЬОГО

56

в т.ч. теоретичних

практичних

з них семінарських

самостійних

14

14

4

28

 

Сумський державний університет

Костенко А.М., гендерний експерт проекту «Рівні можливості…», канд.. політ. н, доц., 

Світайло Н.Д., керівник Координаційного центру гуманітарної політики університету

Діяльність Центру підтримки сім’ї при університеті

 

Одним із актуальних напрямів підтримки і особливого захисту молодих сімей є створення можливостей для плідного поєднання навчання з сімейними обов’язками, підтримки студентської сім’ї.

В цьому напряму Сумським державним університетом окреслено власну позицію щодо сім’ї. Університет визнає право одружених студентів, їх потреби щодо виконання сімейних обов’язків без конфлікту з навчанням та створює для цього відповідні умови.

У 2011 році Сумський державний університет взяв участь у конкурсі Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні з Проектом «Студентський лелека», метою якого є забезпечення рівних можливостей для студентів у дотриманні їх права на навчання, самореалізацію, сімейне життя, виховання дітей, здоров’я.

Поставлену мету було досягнуто через реалізацію наступних кроків:

-    дослідження соціального портрету студентської сім’ї;

-    створення оргкомітету з числа студентського самоврядування навколо ініціативи доброзичливості до студентських сімей. Результатом стало налагодження співпраці зі студентською профспілкою, формування групи волонтерів та створення студентської соціальної служби;

-    розвиток практики консультування студентства з юридичних, психологічних, медичних та пов’язаних з організацією навчання питань (група Консультативної долікарської допомоги при студентській соціальній службі університету, студентська юридична клініка, практичний психолог-консультант, соціальний педагог);

-    створення дружнього до сім’ї середовища в університеті (створення кімнати для батьків з дітьми Центру підтримки сім’ї);

-    формування у студентської молоді традицій відповідального ставлення до батьківства (проведення дебатів серед студентів «Батьківство чи кар’єра?», циклів психологічних тренінгів «Основи сімейного щастя», виступи на місцевому радіо та телебаченні на тему «Сімейні цінності у житті студентської молоді», семінари для студентів І курсу університету щодо формування у молоді відповідального ставлення до майбутнього подружнього життя, виконання функцій батька і матері, розподілу соціальних ролей у сім’ї тощо;

-    сприяння збереженню здоров’я  молоді через профілактику шкідливих звичок,  залучення до спортивних заходів;

-    проведення інформаційної кампанії з популяризації практик дружніх до сім’ї ініціатив у ВНЗ (Проект було презентовано на Всеукраїнському тренінгу на тему «Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування», виїзні семінари соціальної спрямованості, які включали консультування з питань реалізації університетом соціальної політики, проведення тренінгів та ін.).

 

 

29