yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->про Центр підтримки сім’ї  Сумського державного університету

Социальная педагогика

про Центр підтримки сім’ї  Сумського державного університету

 

   1. Загальні положення

1.1. Центр підтримки сім’ї Сумського державного університету (надалі – Центр) діє в рамках ініціативи «СумДУ – заклад, дружній до сім’ї» як такий, що забезпечує надання послуг особам, що навчаються, та співробітникам, а також їх родинам. Для виконання окремих завдань Центру залучаються інші співробітники університету, волонтери та активісти громадських організацій на основі спільної угоди між ними.

Послуги Центру спрямовуються на:

- створення в університеті сприятливої атмосфери для поширення і підтримки родинних цінностей, вдосконалення системи морального виховання молоді;

- навчання, консультування та на безпосередню допомогу сім’ям у створенні оптимальних умов для гармонійного поєднання сімейних обов’язків з навчанням та професійною діяльністю;

- підготовку молоді до створення у майбутньому сімей та народження здорових дітей;

- сприяння формуванню у співробітників та студентів навичок ефективного  спілкування та здорового способу життя.

1.2. Центр підтримки сім’ї функціонує у структурі  Координаційного  центру гуманітарної політики (КЦГП).

1.3. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, загальнодержавною та внутрішньо університетською нормативною базою, даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.

1.4. Положення розроблено з врахуванням вимог Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН щодо подолання всіх форм дискримінації по відношенню до жінок, а також положень  Національних програм («Молодь України», «Підтримка сім’ї», «Стоп насильству!», «Репродуктивне здоров’я нації») щодо забезпечення доступу та підвищення якості соціальних послуг та послуг, орієнтованих на сім’ю. 

2. Основні  завдання Центру

               2.1. Періодичні  дослідження стану та потреб студентських сімей, аналіз ситуації у даній цільовій групі з використанням програмних документів МОН України щодо роботи з молоддю у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та загальноприйнятих методик, а також з врахуванням  кращих світових традицій сімейно-родинного виховання.

            2.2. Розробка рекомендацій та програм навчання молодих батьків на базі проведених досліджень і забезпечення консультативної допомоги особам, що навчаються, та співробітникам з питань міжособистісних стосунків, створення сім’ї, відповідального батьківства, виховання та розвитку дитини через надання юридичних, психологічних та соціальних консультацій відповідно до індивідуальних потреб студентської молоді та студентських сімей, зокрема.

2.3.Забезпечення роботи Кімнати тимчасового перебування дітей (безпосередній догляд за дітьми в період перебування батьків на заняттях чи консультаціях, забезпечення змістовного дозвілля, консультування з питань, що входять до компетенції співробітників Центру, розробка організаційно-методичного забезпечення консультаційно-тренінгової роботи тощо).  

2.4  . Підготовка і проведення навчальних семінарів, тематичних лекторів, дебатів, тренінгів для осіб, що навчаються, та співробітників за програмою сімейно-родинного виховання із залученням психологів, юристів, соціальних педагогів та інших фахівців;

2.5. Забезпечення у співпраці зі студентським самоврядуванням, студентською соціальною службою,  профспілками  комфортних умов для поєднання студентами навчання і догляду за дитиною, а також сприяння формуванню в університеті позитивного ставлення до сімейних студентів шляхом організації  інформаційно-просвітницьких і превентивних заходів (конкурси фото, відео, есе, акції проти  насильства у сім’ї, спортивні та розважальні свята сімейного типу).

      2.6.  Проведення творчих занять для дітей зі студентських сімей, сімей співробітників, а також тренінгів та спільних занять дітей з батьками з метою інформування про існуючі підходи і методи сімейного виховання та напрацювання молодими батьками навичок  сприяння гармонійному розвитку дитини;

            2.7. Ініціювання та організація масових культурно-оздоровчих та культурно-просвітницьких заходів в рамках національних, обласних та міських програм відповідного спрямування (акція «16 днів проти насильства», День сім’ї, День матері, День батька тощо) та реалізація інших форм інформаційно-просвітницької роботи з метою, популяризації, захисту і підтримки відповідального  підходу до створення сім’ї та батьківства.

      2.9. Організація співпраці та  навчально-методичної роботи зі шкільними психологами і соціальними педагогами в рамках основних напрямків діяльності Центру,  підготовка та навчання волонтерів, обмін досвідом і поширення кращих практик.

2.10. Ініціювання та проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами університету,  а також іншими державними та громадськими організаціями інформаційно-просвітницьких заходів спрямованих на сімейно-родинне виховання, підтримку родинних цінностей та на зростання рівня поінформованості студентської молоді з цих питань.

      2.11. Вивчення та поширення міжнародного, національного досвіду та співпраця з міжнародними організаціями за напрямками діяльності Центру, у тому числі у сфері  підготовки  та реалізації грантових проектів.

3. Структура та забезпечення діяльності

3.1. У своїй повсякденній діяльності Центр підтримки сім’ї підпорядковується керівнику КГЦП. До безпосередньої роботи у Центрі залучаються виключно фахівці, які мають досвід роботи та відповідну підготовку. За поданням керівника КЦГП для безпосередньої організації роботи центру може призначатись відповідальний фахівець-керівник Центру підтримки сім’ї з числа співробітників Психологічної служби університету.

 3.2. Керівник КЦГП забезпечує розробку та оновлення необхідної документації для забезпечення поточної діяльності Центру (посадові обов’язки, програми тренінгів, навчань та консультацій, методичні матеріали тощо), веде листування, вирішує організаційні питання.

3.3.   Послуги, які надаються Центром, здійснюються як правило на безоплатній основі. Матеріально-технічне забезпечення Центру здійснюється Сумським державний університетом. Для реалізації окремих напрямів діяльності залучаються ресурси  грантових програм та благодійних фондів.

3.4. Фахівці, що супроводжують дітей у Кімнаті тимчасового перебування дітей, несуть безпосередню відповідальність за безпеку дітей, які перебувають під їх наглядом відповідно до вимог Посадової інструкції   вихователя групи раннього віку та різновікової (середньо-старшої) групи, затвердженої МОН України.

3.5. Центр має право:

- Отримувати інформацію, аналітичні матеріали з інших  служб  університету з питань, що стосуються  напрямків роботи Центру.

- Залучати спеціалістів та консультантів з числа співробітників університету для виконання завдань за напрямками діяльності Центру.

-  Брати участь у навчанні, стажуванні і підвищенні кваліфікації, організовувати обмін досвідом з відповідними фахівцями, експертами, установами, недержавними організаціями з питань, що стосуються діяльності Центру.

4. Прикінцеві положення

Положення затверджується на засіданні вченої ради університету і  вводиться в дію наказом ректора університету.

Зміни і доповнення до даного Положення можуть вноситись наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради університету.

Дія Положення скасовується наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради.  Як документ нормативної бази СумДУ Положення про Центр підтримки сім’ї розміщується у Реєстрі.

Схвалено  вченою  радою університету.

 

 

31