yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->Програма роботи гуртка «Психологія сім’ї»

Социальная педагогика

Програма роботи гуртка «Психологія сім’ї»

 

Мета: ознайомити студентів з психологією шлюбно-сімейних стосунків в системі підготовки молоді до сімейного життя.

Завдання курсу: сформувати систематизоване уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, розкрити особливості життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, висвітлити чинники та концепції дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, окреслити модель психологічно здорової сім’ї.

Тема 1. Предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків.

Психологія шлюбно-сімейних стосунків як галузь психологічної науки. Місце психології сім’ї та шлюбу в системі сучасної наукової психології. Психологічна служба сім’ї як напрям практичної психології. Структура моделі психології сім’ї. Основні підходи у вивчені психології шлюбно-сімейних стосунків.

Тема 2. Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-шлюбних стосунків. Методологічні принципи та етапи дослідження шлюбно-сімейних стосунків. Методи та методики дослідження особистості шлюбних партнерів, подружніх та батьківсько-дитячих стосунків, психологічного клімату в сім’ї в цілому.

Тема 3. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті.

Види шлюбно-сімейних відносин у первісному суспільстві, у середньовіччі, в епоху просвітництва та у 18-19 сторіччі.

Тема 4 Стан сучасної сім’ї.

Соціально-психологічна характеристика сучасної сім’ї. Актуальні проблеми сучасної сім’ї в Україні.

Тема 5. Функціонально-рольова структура сімейних відносин.

Сутність індивідуальних потреб у шлюбі. Класифікація сімейних функцій та їх характеристика. Класифікація сімейних функцій та їх характеристика. Класифікація основних ролей у сім’ї. Узгодженість рольових позицій у сім’ї. Особливості спілкування у підсистемах: «дружина-чоловік», «батьки-діти».

Тема 6. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. Кризові періоди в розвитку сім’ї. Вплив кризи особистісного розвитку на життєдіяльність сім’ї. Стадії подружніх відносин. Періодизація життєвого циклу сім’ї. Основні завдання й актуальні проблеми кожного етапу життєвого циклу сім’ї.

Тема 7. Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних стосунках. Модель психологічно здорової сім’ї. Готовність особистості до створення сім’ї.

 

 

 

Національний університет «Острозька академія»

Каламаж Р.В., проректор з навчально-виховної роботи

 

35