yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Социальная педагогика

Передмова

 

Підготовка молоді до вступу в шлюб, до майбутнього сімейного життя –  одна із складових частин загальної системи виховання підростаючого покоління. В українському суспільстві молодь є найбільш активною частиною населення, а її чисельність визначає рівень народжуваності, тобто - демографічні перспективи держави. В ієрархічній системі ціннісних орієнтацій молоді, згідно досліджень, сім’я, як надзвичайно важливий елемент соціальної структури суспільства, відіграє важливу роль. Зміни, які відбуваються в сім’ї, впливають на характер суспільних відносин, на стан і розвиток самого суспільства.

Шлюбні відносини регулює сімейне право, яке закріплене Конституцією України, законодавством про шлюб і сім’ю та цивільним Кодексом України. Правовідносини між батьками та дітьми також визначені міжнародними документами, такими як Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини і Конвенція про права дитини, які схвалено Генеральною Асамблеєю ООН і ратифіковано Верховною Радою України.

Перспективи розвитку суспільства, успішність будь-яких суспільно-економічних і політичних перетворень у країні залежать від умов соціалізації і розвитку молодого покоління. Молодіжна політика в Україні визнана пріоритетним напрямом державної політики. Кабінетом Міністрів України затверджені програми реалізації сімейної політики в державі, такі як: «Державна програма забезпечення рівних прав  та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року», «Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року», «Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», «Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009 – 2015», наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» та інші. Крім того, МОН України нормативно-правовими документами акцентує увагу на підтримці студентської молодої сім’ї, а також забезпечення їй достатнього життєвого рівня.

У програмному документі щодо стратегії демографічного розвитку населення України основними проблемами демографічної кризи є вплив несприятливих соціально-економічних умов на формування та розвиток сім’ї, зниження народжуваності, звернуто увагу на погіршення стану здоров’я населення, проблеми його старіння. Спостерігається масове поширення бездітності та однодітності - дві третини сімей мають лише одну дитину.

Численні психолого-педагогічні дослідження підтверджують моральну та психологічну неготовність молоді до сімейного життя,  не усвідомлення особливостей та проблем міжособистісних стосунків та ін. Постійні суперечки, орієнтація на різні ідеали, негативно позначаються як на внутрішньо сімейних взаєминах подружжя, так і загалом на становленні та розвитку сім’ї.

Руйнуючий вплив на сім’ю здійснює високий рівень розлучень, зростання кількості неповних сімей, одиноких матерів та дітей-сиріт, відсутність єдиної системи підготовки молоді до шлюбу та сім’ї. Значна частка хворих дітей, зростання алкоголізму, наркоманії та проституції, відсутність єдиної системи медичної допомоги, збільшення кількості захворювань, перевантаженість жінок тощо.

Особливе занепокоєння викликають сім’ї, для яких характерні високий рівень агресії та проявів насильства в сім’ї  тощо. Діти з таких сімей займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні та наркотичні речовини, часто стають жертвами насильства та сексуальних злочинів, а також залучаються дорослими де противоправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою, а збільшення їхньої чисельності також становить певну загрозу для суспільства.

Серед причин виникнення цих явищ – низька культура внутрішньо-сімейних відносин, непідготовленість до сімейного життя, соціально-економічна  незахищеність молодих сімей, безладні статеві стосунки, які негативно впливають на репродуктивне здоров’я молоді та інші.

Тому, саме підготовка молоді до вступу в шлюб і створення стабільних відносин між членами родини на основі поваги та любові повинні стати однією з головних цілей психолого-педагогічної роботи ВНЗ.

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти з метою узагальнення передового досвіду та впровадження інноваційних технологій виховної роботи ВНЗ, відбору матеріалів для інформаційно-методичних збірників та створення банку кращих розробок форм і методів соціально-педагогічної роботи зі студентами було проведено аналіз науково-методичних матеріалів з питань підготовки студентів до сімейного життя. До інституту надійшло 45 методичних розробок з різних регіонів України. Аналіз матеріалів засвідчує, що досвіди роботи мають практичний характер, де розкриваються різноманітні форми і методи робот зі студентами, містять у собі не тільки аналітичну інформацію із соціальних проблем сім’ї, а також практичні розробки, які ми рекомендуємо для використання у навчально-виховному процесі, а саме: плани роботи клубів, навчальні програми, виховні заходи, положення про молодіжні клуби, результати соціологічних досліджень тощо.

Зміст представлених програм передбачає комплекс заходів з підготовки молоді до сімейного життя, тобто аналіз стану життєдіяльності молодих сімей, з метою відпрацювання ефективної системи супроводу та надання їм соціально-психологічної, психотерапевтичної, юридичної, педагогічної, медико-соціальної допомоги, психолого-педагогічної допомоги щодо повноцінного виховання дітей та з профілактики в молодіжному середовищі явищ, які негативно впливають на систему подружніх стосунків та приводять до їхньої деформації (наркоманія, алкоголізм, проституція тощо).

Діяльність клубів, щодо підготовки студентів до шлюбу, орієнтована на організацію дозвілля: розвиток творчої ініціативи; набуття необхідних для сімейного життя навичок та якостей; зміцнення родинних стосунків, корекцію сімейного спілкування; допомогу студентам-батькам у вихованні та всебічному розвитку дітей; зняття емоційної напруги в сім’ї тощо. Реалізації вищезазначених завдань сприяють вечори знайомств, сімейного відпочинку, конкурси, тематичні рольові ігри, засідання із залученням фахівців, обмін практичним досвідом, тематичні диспути та тренінги, лекції, тестування тощо.

Розуміння «готовність до сімейного життя» містить у собі соціально-моральну, мотиваційну, психологічну, економічну готовність до створення сім’ї, а також цивільну зрілість (вік, освіта, професія), що проявляється у розумінні молоддю соціальної значимості родини, у виборі супутника життя, у почутті відповідальності за майбутніх дітей на основі здорового способу життя.

 

Удод О.А. – директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України по Відділенню загальної середньої освіти, доктор історичних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3