yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ

Социальная педагогика

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ

Успішність підготовки і проведення спецсемінару зі студентами і соціальними педагогами великою мірою залежить від спільної роботи теоретиків і практиків соціальної діяльності, а також від особистісних та професійних якостей модератора, що розробляє та проводить таку форму роботи. При цьому для спільної роботи необхідні ґрунтовні знання, володіння психолого-педагогічними технологіями, здатністю отримувати самостійно додаткову інформацію, що є важливою у проведенні соціально-педагогічної роботи.

Водночас, несприятливими чинниками, які гальмують процеси, що пов’язані із формуванням готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми є фрагментарність знань щодо дій та наслідків такого поводження із дітьми, недостатність педагогічного досвіду у вирішенні цього питання під час роботи із батьками, а також низький рівень міжособистісного спілкування у спільному подоланні сімейних труднощів тощо. Технологія підготовки і проведення спецсемінару з проблеми формування готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми ґрунтується на таких взаємопов’язаних компонентах, як мета, завдання, методи збору інформації, хід спільної роботи.

Мета: виявити педагогічні умови вищого навчального закладу і ступінь  їх  впливу  на  розвиток  готовності  соціальних  педагогів  до попередження домашнього насильства над дітьми.

Завдання: розробити програму заходів, спрямованих на покращення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, спрямованої на розвиток готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми.

Методи збору інформації: спостереження за професійною діяльністю запрошених до роботи у спільному семінарі соціальних педагогів, що працюють у школі і їх взаємодією з студентами; опитування учасників проблемного семінару; аналіз і узагальнення зібраної інформації. Підготовка до проведення спецсемінару «Розвиток готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми» здійснюється творчими підгрупами у складі п’яти осіб, до якої входять студенти та соціальні педагоги. Кожна група повинна мати своє поле дослідження.

Перша творча підгрупа висвітлює проблему «Потенціал вищого навчального закладу у розвитку готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми «.

Передбачаються такі питання до розгляду:

1.        Теоретичні основи розвитку готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми.

2.        Системність та наступність у розвитку готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми.

3.        Використання інноваційних технологій у розвитку готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми.

4.        Взаємодія соціальних педагогів та студентів з різними державними та громадськими організаціями у попередженні домашнього насильства над дітьми.

6.        Організація соціальних акцій щодо попередження домашнього насильства над дітьми. Причини насильства в сім’ї (психологічні, соціально-культурні; економічні та ін.) та можливості соціальних педагогів у їх подоланні.

7.        Діагностичні методики сімейного клімату: обмеженість та доцільність використання у соціально-педагогічній та психолого-педагогічній роботі.

Друга творча підгрупа працює над проблемою «Діяльність соціального педагога із сім’ями, в яких поглиблюється соціально-психологічна та моральна роз’єднаність, спостерігаються кризові явища».

Питаннями до розгляду наступні:

1.        Проблеми залучення соціальних педагогів та студентів до конструктивного розгляду конкретних кризових явищ у сім’ях через пошук спільних цінностей.

2.        Руйнація культурного розвитку особистості через прояви насильства в сім’ї.

3.        Життєві травми від насильства в родині.

4.        Вплив засобів інформації на розвиток готовності соціального педагога до роботі із сім’ями, в яких поглиблюється соціально-психологічна та моральна роз’єднаність.

5.        Конструктивні та деструктивні конфлікти у сім’ях.

6.        Побудова міжособистісного діалогу як засіб попередження насильства у сім’ї над дітьми.

7.        Основні фактори, що приводять до насильницьких дій у сім’ї над дітьми (соціальна незахищеність, важкий матеріальний стан, економічна криза, негативний вплив середовища, поширення алкоголізму та наркоманії та ін.).

Третя творча підгрупа розробляє проблему «Оптимізація спільних зусиль соціальних педагогів та студентів, громадських та державних організацій з проблеми попередження насильства у сім’ї над дітьми».

У центрі уваги підгрупи мають були наступні питання:

1.      Основні положення Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», «Конвенція про права дитини» та ін.

2.      Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису»

3.      Побудова спеціальних програм спільної роботи для вирішення проблем попередження насильства у сім’ї над дітьми.

4.      Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку готовності соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми.

5.      Роль емоційної сфери соціального педагога у процесі розвитку їх готовності до попередження домашнього насильства над дітьми.

6.      Використання ігрових технологій та інноваційних методик у практиці педагогічної діяльності соціального педагога із дітьми, які зазнали психологічних травм у сім’ї.

7.      Мотивація соціальних педагогів до попередження домашнього насильства над дітьми.

8.      Характеристика основних підходів до проблеми домашнього насильства над дітьми (соціально-історичний; системно-сімейний; індивідуально-психологічний).

9.      Зміст діяльності державних та громадських організацій щодо припинення жорстокого поводження з дітьми.

Четверта творча підгрупа має досліджувати питання «Соціально-педагогічна профілактика насильства над дітьми як умова їх особистісного розвитку».

Основні питання до розгляду:

1. Нові напрями профілактичної роботи у вирішенні проблеми профілактики насильства над дітьми. Залучення учнів до процесу профілактики насильства у сім’ї над дітьми.

2.      Формування змістової основи для побудови міжособистісного діалогу з батьками або особами, що їх замінюють, з проблем домашнього насильства над дітьми у діяльності соціального педагога.

3.      Роль і значення спільної роботи соціального педагога із шкільним психологом з профілактики насильства над дітьми як важливий чинник в організації системи його попередження.

4.      Жорстоке ставлення до дітей як результат дії багатьох чинників: психологічні особливості окремих індивідів, соціальні умови, діяльність соціальних інститутів у суспільстві.

5.      Викривлення особистісного розвитку дитини, що зазнає домашнього насильства (основні психологічні проблеми, асоціальна поведінка, проблеми у навчанні, перебування у сумнівних товариствах та деструктивних неформальних об’єднаннях).

6.      Основні форми жорстокого поводження та зневажання дітей у сім’ї (фізичне насильство, сексуальне насильство або розбещення, психологічно-емоційне насильство, економічне насильство в сім’ї ) та можливості їх діагностики та профілактики.

На спільному спецсемінарі кожна з груп має розкрити свою проблему, аналізувати її стан, пропонувати власне рішення тощо. Для студентів та соціальних педагогів, які не входять до творчих підгруп, також має бути поставлене завдання: слухати тих, хто виступає з пропозиціями, аналізувати систему соціально-педагогічної роботи щодо проблеми попередження домашнього насильства над дітьми, висловлювати власну думку щодо різних спірних проблем семінару тощо. Запропоновані рішення учасниками семінару мають бути побудованими у програму заходів, що запропоновані усіма робочими підгрупами для її використання у роботі соціального педагога.

Таким чином, під час презентації отриманого студентами та соціального педагогами досвіду розглядається значення спільної співпраці з усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, що можуть відігравати позитивну роль у вирішенні проблеми попередження домашнього насильства над дітьми. Перспективами роботи є розробка спеціалізованих діагностичних матеріалів щодо попередження домашнього насильства над дітьми, що можуть використовуватися у соціально-педагогічній роботі загальноосвітніх шкіл.

            Література.

1.      Бондаровська В.М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству : роздуми та поради психолога / В. М. Бондаровська; Міжнародний гуманітарний центр «Розрада». - К. : СДМ-Студіо, 1999. - 63 с.

2.      Гончаров В.Л. Домашнє насильство: як захистити дитину / В. Л. Гончаров, О. А. Мурашкевич. - К. : Шкільний світ, 2009. - 120 с.

3.      Збірник законодавчих і нормативних актів із питань соціального та правового захисту / Упор.: 3. П. Кияниця, М. О. Смирнова, Л. Г. Дюжаєва. - К.: Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, 2002. - 170 с.

4.      Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, жінок, дітей і молоді: 36. норм.-прав. документів / За ред. В. І. Довженко та ін. - К.: Держкомсім’ямолодь, 2003. - 352 с.

5.      Попередження насильства над дітьми: Інформ.- метод, матеріали та аналіз нормативно-правової бази / Уклад.: Т. В. Журавель, О. В. Грицевич, О. М. Лозован, Ю.В. Онишко. - К.: Калита, 2007. - 253 с.

6.      Соціально-економічні причини насильства в сім’ї в Україні: аналіз проблем і шляхи запобігання: Матеріали за результатами соціологічного опитування / Упор. С.В.Мірошниченко. - К.: Держінститут проблем сім’ї та молоді, 2004. - 156 с.

 

Бобровицький коледж економіки  та менеджменту ім. О. Майнової

Мартишевська В.Г., викладач

 

41