yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->Досвід роботи куратора щодо підготовки студентської молоді до  майбутнього батьківства

Социальная педагогика

Досвід роботи куратора щодо підготовки студентської молоді до  майбутнього батьківства

Організація виховної роботи у коледжі віддзеркалює новітні технології виховання студентства. Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання, як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого – розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення.

На сучасному етапі метою виховання є становлення громадянина України, здатного виявляти національну гідність, орієнтуватися у своїх обов’язках і правах, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадському миру і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, носій культури.

Родинно-сімейне виховання передбачає виховання у студентів:

•         культури поведінки в сім’ї, шанобливого ставлення до своєї родини, свого роду; формування доброзичливих гуманних взаємовідносин між усіма членами родини;

•         ознайомлення із законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики та психології сімейного життя;

•         формування готовності до сімейного життя і виховання майбутніх дітей;

•         вихонання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях юнаків і дівчат, якостей сім’янина.

Сім’ю можна охарактеризувати як соціальну спільноту, зосновану на подружніх або родинних зв’язках, для якої характерні спільне проживання та ведення домашнього господарства. Таке визначення відбиває загальноприйняте розуміння та включає різноманітні варіанти сімейних груп, під нього підпадає і типова сім’я, що складається з подружжя, їх дітей та батьків, і різні неповні та незвичайні сім’ї, наприклад, сім’я з тітки та племінника, бабусі та онука.

Одним із основних завдань куратора групи  полягає у підготовці молоді до майбутнього батьківства та сімейного життя.  Зрозуміло, що важливу роль у даному питанні відіграє сім’я, тому, як куратор, групи вивчаю клімат кожної сім’ї.  Маю загальні відомості про родину, стислу характеристику  її членів, педагогічну культуру батьків, емоційні зв’язки родини, звертаю  увагу на неповні сім’ї.

Використовую такі анкети для батьків як: „ Ви і Ваші діти», „ Чи знаєте Ви один одного?»

Анкета для батьків «Ви і Ваші діти»

1.       Загальна сімейна атмосфера:

        а) дружелюбна;          б) інколи бувають сварки;        в) постійна напруженість;

2.      Чи завжди члени сім’ї дотримуються єдиних вимог до дитини:

         а) завжди;                   б) інколи;                                 в) інколи буває незлагодженість.

3.      Якої системи виховання Ви дотримуєтесь?

       а) суворість;              б) все в міру;                            в) поблажливість;

4.      Як відгукується Ваш син (донька) на слова дорослих?

       а ) виконує відразу;  б) потрібно перевірити вимогу;   в) підкоряється з небажанням;

5.      Чи хоче ваш син (донька) вчитися, прибирати за собою, самостійно  допомагати батькам ?

      а) здебільшого хоче;     б) буває по- різному;                 в) не хоче;

6.      Як ваша дитина здебільшого займається розумовою роботою?

     а) самостійно;    б) деякий час працює самостійно, а потім звертається до дорослого;

     в) зразу чекає допомоги;

7.      Як ваша дитина себе поводить, якщо в неї що-небудь не виходить?

а) продовжує самостійно пошуки;    б) стає нетерплячою, звертається за допомогою;

в) залишає, переключається на інше;

8.      Виконуючи завдання, як ваша дитина реагує на схвалення- несхвалення дорослих?

а) радіє;         б) зовні стримана- не переживає;    в) байдужа;

9.      Якщо ваша дитина нетерпляча, вважаєте Ви це рисою її характеру чи віковим явищем?

10.        Як ви дієте, якщо Ваша дитина особливо добре поводить себе?

а) хвалите;                 б) заохочуете;                  в) не звертаєте уваги.

Анкета «Чи знаєте Ви один одного?»

Анкета для батьків

1.      Які якості Ви хочете виховати у дитині?

2.      За що Ви хвалите, за що караєте дитину?

3.      Як заохочуєте? Як караєте?

4.      Які якості характеру Вам не подобаються?

5.      Чим захоплюється Ваша дитина, її улюблене заняття?

Анкета для дітей

1.       Які якості твого характеру подобаються твоїм батькам?

2.       За що тебе хвалять, за що сварять і карають?

3.       Як тебе заохочують, карають?

4.       Які якості твого характеру не подобаються батькам?

5.       Чим ти захоплюєшся, твоє улюблене заняття?

На підставі проведеної діагностики родини як куратор розробляю тематику виховних годин, конференцій, бесід. Проводжу бесіди на таку тематику: «Сім’я - основа здорового суспільства», «Ода жінці», «Про шлюб і сім’ю України»,»Жінка- одвічна загадка природи», «Жінки на продаж».

Відомості, що стосуються історії сім’ї  та її функцій, питань планування сім’єю народження дітей, правових норм батьківства  мають органічно вплітатись у світоглядну систему знань юнацтва, які визначають мету життя людини, її уявлення про щастя. Саме для того, щоб аспект материнства  й батьківського щастя знайшов собі місце, проводжу  зі студентами бесіди. На першому курсі навчання звертаю увагу на проведення виховних годин, на яких присутніми є батьки. Так, у своїй практиці, я використовую проведення родинного свята „Тільки родина, як зірка єдина – твій порятунок, надійний причал»,  де батьки не тільки є глядачами даного дійства, але й співучасниками: вони розповідають про  сімейні традиції, співають родинні пісні, власним прикладом показують особливості сімейного виховання та батьківста.

Важливим моментом у формуванні студентів та підготовки їх до майбутнього батьківства є зустріч з дітьми. Саме ці зустрічі розкривають душі студентів, дають зрозуміти наскільки велика відповідальність батьківства. Молодому поколінню треба знати, що саме діти, крім своєї власної цінності, є найміцнішою „страховкою»  для сімейного щастя. Це вони, оці безпорадні, кумедні, моторні  сини і дочки є найкращим приборкувачем конфліктів.  Хто виховав хоч одну  дитину, той знає, який то обов’язок – бути батьками. Але це й  нелегка праця - виховання дитини, оця праця без вихідних, яка вимагає не хвилинного, а постійного напруження розуму, готовності приймати рішення, брати на себе  повну відповідальність. Саме про це розповідаю студентам.

Прекрасними батьками можуть стати студенти лише тоді, коли поважають власних батьків. В Сухомлинський писав: «Шануй і поважай матір та батька, які своєю працею і піклуванням несуть тобі радість. Пам’ятай, що вони також мають право на радість. Дорожи честю родини, оберігай її як святиню. Де б ти не був, не забувай про рідну домівку. Завжди пам’ятай про неї».

Тому часто проводжу круглі столи, дискусії, семінари на такі теми: «Шануй батька і матір свою», «Батьки мої», «Від роду до роду». А також конкурси: «Майбутні дружини», «Майбутні батьки». Виховні театралізовані заходи: «Сватання», «Обрядові звичаї», «Українське весілля», «З чого починається і як проводиться таїнство шлюбу». Саме театралізовані дійства на деякий час переносять студентів у таїнство сімейного життя, а прекрасна сім’я - запорука відповідального батьківства.

Правова освіченість має важливе значення для майбутнього батьківства тому проводиться ознайомлення студентів з законодавством про шлюб і сім’ю, основами етики і психології сімейного життя, формування готовності до одруження і виховання майбутніх дітей. Використовую у своїй роботі нетрадиційні або інноваційні методи. Назву деякі з них:

•    „Дерево родоводу» - зустріч представників різних поколінь (батьки, діди-бабусі, прадіди), роздуми над проблемами виховання, звернення до джерел народної педагогіки.

•   «У сімейному колі» - анкетування батьків, індивідуальна робота, допомога родинам через консультації, практичні поради, зустрічі з лікарями, психологами, юристами.

•   «Родинний міст» - зустріч із батьками та обговорення проблем виховання.

•   «Народна світлиця» - звернення до народних традицій, формування особистості через природу, спілкування батьків із вихованцями, спільну діяльність батьків, студентів і педагогів.

•   «Вечір великої родини» - участь беруть батьки, студенти, викладачі: організація відпочинку, ігри театральні вистави тощо; альбом-естафета „Як ми відпочиваємо», досвід організації відпочинку в родині.

•   «Дискусійний клуб» - обговорення проблем виховання студентів

•   Клуб «Сімейна скринька» — добірка матеріалів із досвіду родинного виховання.

•   «Батьківський ринг» - взаємонавчання, взаємозбагачення членів родини, розв’язання проблемних ситуацій.

•   «Аукціон ідей родинної педагогіки» - презентація ідей родинної педагогіки та її обговорення.

•   «Батьківська школа» - організовується у формі клубу; передбачається проведення диспутів, банків ідей, випуски рукописних газет, інформаційних бюлетенів, бесіди, добірки літератури, надання практичної допомоги.

•   «Азбука родинного виховання» - обговорення проблем і труднощів виховання у неповних сім’ях, виступи фахівців - лікарів, юристів, психологів, надання батькам індивідуальної допомоги.

•   «Дні довір’я» - у визначені дні  лікар, психолог консультують батьків із питань виховання.

Виходячи з вищезазначеного, підготовка студентів до сімейного життя є комплексною – синтезує досягнення різних галузей, зокрема психології, медицини, педагогіки, соціології та юриспруденції. 

Література

1.Вовчик-Блакитна М. В. Підготовка молоді до сімейного життя . К.,1984

2.Батьків не обирають... (проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні), К.: А.Л.Д., 1997.

3.Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001.

4.Громадська програма запобігання насильству в сім’ї. — Проект «Гармонія», Львів, 2000.

5.Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально-методичний посібник — К.: УДЦССМ, 2001.

6.Конвенція про права дитини. — К., 1995

7.Сімейно- побутова культура  та домашня економіка: Навчальний посібник / За  ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д.  Іщенко, Т. Ф. Мельничук.- К.,2004

8. Танчин І. З.   Соціологія : Навч. посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп. –К., 2007

 

Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.О. Майнової

Скакун Т.П., викладач

 

42