yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->Організація виховної роботи в гуртожитку  щодо підготовки студентів до сімейного життя  і відповідального батьківства

Социальная педагогика

Організація виховної роботи в гуртожитку  щодо підготовки студентів до сімейного життя  і відповідального батьківства

 

Підготовка молоді до сімейного життя в гуртожитку є одним  із пріоритетних напрямів діяльності коледжу.

Створення сім’ї – відповідальний крок. Сімейне законодавство чітко визначає права та обов’язки подружжя. Для ознайомлення з цими нормативно-правовими документами в гуртожитку створено куточок правової освіти, де розміщено: «Сімейний кодекс України», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» тощо.

З метою підготовки молоді до сімейного життя ті відповідального батьківства у гуртожитку проводяться:

- засідання дискусійного клубу, які сприяють підвищення інтересу студентів до основ сімейної етики, вивчення рівня орієнтування вихованців з питань щодо сімейного виховання тощо;

- Інтернет-конференції, завданнями яких є обговорення актуальних проблем сімейного життя, виховання дітей та інш. Ця форма забезпечує можливість організації дистанційного спілкування наших студентів з фахівцями з відповідних питань; оперативний обмін інформацією для  вироблення спільної стратегії у роботі. Також це швидке отримання консультацій з проблемних питань.

- колективні презентації, під час яких творчі групи студентів складають проекти, наприклад: «Я – хороша мама». Метою проекту є допомога майбутнім мамам усвідомити вплив різних проявів їхньої поведінки на розвиток дитини; зближення майбутньої мами з немовлям ще до його народження, навчання догляду за дитиною. Завдання проекту: формування відповідального батьківства у молоді, запобігання  соціальному сирітству; пропаганда здорового способу життя.

- тренінги «Сімейне право», «Рівні права та можливості жінок і чоловіків»;

- мозковий штурм з питань «Що таке сім’я?», «Для чого люди одружуються?», «Які функції сім’ї?».

Важлива роль у підготовці молоді до сімейного життя відводиться статевому вихованню. Підліткам прищеплюємо повагу до представників протилежної статі, особливо до жіночої, щоб юнак бачив у ній дівчинку, подругу, майбутню дружину, матір своїх дітей, а не лише біологічно протилежну стать. Самоповага й повага до протилежної статі є тим моральним гальмом, яке регулює взаємини між статями. Найінтенсивнішу виховну роботу проводимо з першокурсниками, коли дівчата статево дозрівають швидше і спостерігається розрив у стосунках хлопців і дівчат, що може позначитися на ставленні до протилежної статі в майбутньому.

Виняткове значення у статевому вихованні має формування у хлопців і дівчат сором’язливості, почуття відповідальності за свої дії. Вони мають усвідомити, що статеві зв’язки без справжнього почуття є вульгаризацією статевих бажань, що позбавляє людину високого і прекрасного почуття. Легковажне статеве життя може стати причиною трагедій майбутньої сім’ї.

У гуртожитку проводяться виховні заходи, покликані ознайомити студентів із міжстатевими відносинами (бесіди, лекції, диспути, конференції, вечори запитань та відповідей та ін.), формувати правильну поведінку в міжстатевому спілкуванні, виконання властивої статевої ролі в суспільстві. Ми зосереджуємось на морально-психологічних питаннях, розв’язання яких сприяло б формуванню правильних взаємин між статями, унеможливлювало статеву розпусту, закладало підвалини міцної сім’ї в майбутньому. Для цього необхідно виховувати в учнів повагу до себе, чоловічу та жіночу гідність.

Серед актуальних проблем становлення сім’ї особливо важливими є питання, пов’язані з підготовкою молоді до батьківства.

Тому стало актуальним використання у навчально-виховному процесі програми «Відповідальне ставлення до батьківства як важлива умова виконання батьківських функцій», яка включає: інформацію про батьківство, його складові, права дітей, права та обов’язки батьків, про наслідки безвідповідальної поведінки батьків,  про ролі батька і матері у вихованні дитини, про вікові та психолого-педагогічні особливості дитини, методи та стилі виховання, шляхи спілкування, інформацію стосовно традицій сімейного виховання у народній педагогіці. Реалізація програми включає проведення дискусій із запрошенням психологів, соціальних педагогів, юристів, медичних працівників за такими темами: «Ролі батька і матері у вихованні дитини: відмінності, переваги, права», «Очікування дитини: страхи чи сподівання батьків», «Народження дитини - власний внесок в існування світу» та інші.

Також використовуються такі цікаві форми роботи, як  сімейна скринька та аукціон ідей родинної педагогіки. Сімейна скринька передбачає добірку матеріалів з досвіду сімейного виховання, наприклад, опис традицій, сімейних свят, щоденник матері, опис складних ситуацій з варіантами їхнього вирішення. Аукціон ідей родинної педагогіки - це своєрідний обмін досвідом, який здійснюється на зборах групи молодих подружніх пар через презентацію родинної педагогіки (закони, правила, традиції, методи виховання). Підготовка доповіді супроводжується спільним малюванням подружжями життя сім’ї на безлюдному острові, передбачає визначення мети, правил, традицій сім’ї, найближчих завдань, характеристику сім’ї загалом та окремих її членів. Найкращі ідеї визначаються за критеріями простоти, оригінальності, відповідності партнерській сім’ї.

Проводиться тренінг «Відповідальне батьківство» розроблений у відповідності до сутнісних та структурних характеристик відповідального ставлення до батьківства. Метою тренінгу є ознайомлення учасників із сучасними поглядами на батьківство та сприяти формуванню відповідального ставлення до  батьківства у молодих подружжів. Розробляємо та проводимо відеолекторії з таких тем: «Збереження репродуктивного здоров’я», «Вплив паління та алкоголю на внутрішньоутробний розвиток дитини». Після перегляду визначаємо проблемні моменти, знаходимо шляхи їх вирішення та обговорюємо дії, які можуть попередити виникнення цих проблем.

Паралельно відбувається загальносоціальна, моральна, психологічна, правова та господарсько-економічна підготовка молоді до сімейного життя. Кожен з цих видів підготовки передбачає ознайомлення студентів з певними питаннями.

 

Література:

1. Алексеєнко Т. Про нові підходи до сімейного виховання / Т.Алексеєнко // Шлях освіти. – 1997. - № 2. – С.34-46.

2. Бондаровская В. Психологическая поддержка семьи. Материалы к тренингу. – К.: «Розрада», 2000. – 286 с.

3. Виховна робота в технікумах та коледжах / Випуск 9-10. – 2011.

4. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. – М.: Педагогика, 1991. – 175 с.

5. Качан В.С. Вихователю про сексологію. – М., 1991.

6. Колесов Д.В. Бесіди про статеве виховання. – М., 1976.

7. Кондратюк В.В. Вивчення методів сімейного виховання. – Нач.шк. – 1993. - № 1. – С.70.

8. Коп І.С. Вступ до сексології. – М., 1989.

9. Ходаков Н.М. молодому подружжю. – М., 1992.

10. Шибаєва А.І. Батькам про статеве виховання. – М., 1989.

 

 

Борщівський агротехнічний коледж (Тернопільська обл.)

Корольчук Н. М., спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист гуртожитку №2 коледжу

 

45