yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->        «ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ У СІМ’Ї, МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЇЇ ПРАЦІ»

Социальная педагогика

        «ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ У СІМ’Ї, МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЇЇ ПРАЦІ»

Мета. Ознайомити батьків з важливістю залучати студентів до праці. Розкрити роль сім’ї в організації праці молоді. Обговорити і вирішити педагогічні задачі, що стосуються даної теми.

Обладнання. Виставка книг на дану тему. Висловлю­вання видатних людей. Виставка учнівських робіт.

Саме сімейна трудова підготовка має найважливіше значення для майбутньої кваліфікації людини. Та молода людина,  яка одержала в сім’ї правильне виховання, в подаль­шому з великим успіхом може проходити свою спеціаль­ну підготовку.

Форма проведення: Батьківські збори.

Хід зборів

І. Висвітлення теми і питань, які виносяться для обго­ворення з батьками.

Праця — великий творець людської особистості, дійсного духовного    багатства, моральної чистоти, і всі ви, батьки, прагнете до того, щоб ваша дитина була працелюбною, доброю. А як же цього добитися? На ці і ряд інших питань ми спробуємо дати відповідь разом. Видатний педагог А.С. Макаренко розробив цілу систему трудового виховання в сім’ї. Він вважав, що особливо важливою для трудового виховання в сім’ї є участь дитини в господарських справах, яка виховує чесність, дбайливість, колективізм, привчає її рахуватися з інтересами інших людей. Посильна дитяча праця розвиває бережливість, свідомість, відповідальність, уміння розпоряджатися своїм часом і планувати свою роботу.

А.С. Макаренко радив батькам дотримуватися певних принципів трудового виховання:

1. Трудове виховання в сім’ї повинно передбачати підготовку повноцінного громадянина, здатного брати участь у суспільній праці.

2. Праця в сім’ї не повинна бути важкою, при­мусовою. Вона мусить бути творчою.

3. Виховання працелюбства у дітей потрібно поєдну­вати з моральним вихованням, з гуманним ставленням до людей.

4. У трудовому вихованні дітей слід виходити з того, що в праці дитина розвивається не тільки фізично, а й духовно.

Велику увагу трудовому навчанню дітей приділяв В.О. Сухомлинський. Працю молодої людини педагог розглядав у нерозривній єдності з вихованням високих моральних псчуттів до батьків та інших дорослих людей. І якщо батьки хочуть, щоб їхні діти виростали справжніми людьми, вони по­винні забути про легке безтурботне дитинство для них. Життя юнаків не мислиме без праці, без фізичної і духов­ної напруги. «Життя тисячу разів переконувало мене в тому, що справжнє щастя дістається тому, хто починає своє трудове життя одночасно з початком навчання у школі. Не гра в працю, а саме справжнє трудове життя» [В.О. Сухомлинський].

В процесі заходу рекомендується обговорити види робіт які є шкідливими для дітей. Найгірші форми дитячої праці - робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди фізичному психічному здоров’ю дитини, загрожувати її безпеці.

- усі форми рабства або практика, подібна до рабства, як наприклад, продаж дітей або торгівля ними, боргова кабала та кріпосна залежність, а також примусова чи обов’язкова праця, в тому числі примусове чи обов’язкове вербування дітей для пі використання в збройних конфліктах;

- використання, вербування або пропонування дитини для заняття проституцією, для виробництва порнографічної продукції;

- використання, вербування або пропонування дитини для заняття протиправною діяльністю, в тому числі для виробництва або продажу наркотиків, як вони визначені у відповідних міжнародних договорах;

- праця, яка за своїм характером або умовам, в яких вона виконується, може завдати шкоди здоров’ю, безпеці або моральності дітей; такі види робіт визначаються національну законодавством або компетентним органом.

Дитяча праця – робота дітей, що має таку природу чи інтенсивність, які заважають навчанню дітей або зашкоджують їхньому здоров’ю  та розвитку. Така праця може завдати дітям непоправної шкоди суперечить нормам міжнародного права і українському національному законодавству.

Пропонується також обговорити на зборах такі питання: «Міжнародні стандарти з питань дитячої праці»; «Законодавство України та його відповідальність Конвенції МОП №№138, 182»; «Негативний вплив незаконних форм праці на здоров’я дітей»; «Яка різниця між трудовим вихованням та експлуатацією праці дітей?»; «Освіта як альтернатива дитячій праці»; «Трудові права неповнолітніх».

 

 

Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Трішкіна Н.І., Язвинська Г.Ю.

 

47