yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.2.4 Права, обов'язки та відповідальність страхувальників

Соціальне страхування

3.2.4 Права, обов'язки та відповідальність страхувальників

       

Страхувальник має право:

- брати участь в управлінні ФСС ТВП через своїх представ­ників у складі правління та правлінь його відділень;

- брати участь у підготовці пропозицій щодо визначення роз­міру страхових внесків;

- отримувати в органах управління ФСС ТВП інформацію про порядок і умови сплати страхових внесків та використання коштів;

- на отримання інформації про результати проведення перевірки використання коштів ФСС ТВП;

- на додаткове фінансування з коштів ФСС ТВП у разі перевищення суми фактичних витрат за страхуванням з тимча­сової втрати працездатності над сумою нарахованих страхових внесків;

- на судовий захист своїх прав.

Страхувальник зобов'язаний:

—зареєструватися у виконавчій дирекції відділення ФСС ТВП як платник страхових внесків у десятиденний строк з дня: отримання свідоцтва про державну реєстрацію, прийняття рішення про створення установи, зміни юридичного статусу (адреси), укладання трудового договору з найманим працівником;

—нараховувати та сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески;

—надавати та оплачувати застрахованим особам у разі виникнення страхового випадку відповідний вид матеріального забез­печення та соціальних послуг;

—вести облік коштів і своєчасно надавати органам ФСС ТВП встановлену звітність щодо цих коштів;

—допускати посадових осіб органів ФСС ТВП, органу держав­ного нагляду, інших органів контролю до перевірок правильності обчислення та сплати страхових внесків, ви­користання страхових коштів, надавати їм необхідні документи та пояснення;

—вести облік заробітної плати застрахованої особи та надава­ти на її вимоги відповідні відомості.

Страхувальник – роботодавець несе відповідальність за ухи­лення від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, а також за порушення порядку використання страхових коштів.

У разі несвоєчасної або неповної сплати страхувальником внесків він сплачує суму донарахованих страхових внесків (не­доїмки), штраф та пеню. Строк давності при стягненні страхо­вих внесків, пені та фінансових санкцій не застосовується. Право встановлення фінансових санкцій мають керівники виконав­чої дирекції, робочих органів відділень ФСС ТВП та їх заступ­ники.

Уся сума заборгованості за коштами ФСС ТВП, штрафів та пені зараховується на його рахунки.

Якщо заробітна плата не виплачувалася за відсутністю коштів на рахунку підприємства, то пеня за несвоєчасне перерахування платежів до ФСС ТВП не стягується.

Нарахування пені розпочинається з першого робочого дня, що настав після дня одержання заробітної плати. Закінчення строків нарахування пені настає в день прийняття банком, який обслуговує страхувальника, платіжного доручення на сплату платежу. Пеня на пеню не нараховується.

 

Таблиця 3.1 - Відповідальність платників страхових зборів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Пор. ном.

Вид санкції

Хто несе відпові-дальність

Розмір

санкції

Хто накладає санкцію

На основі чого платять збір

Термін сплати санкції

Нормативний документ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ухилення від реєстрації або порушення терміну реєстрації як платника страхових внесків

 

Штраф

Страхувальник (роботодавець, юридична особа або фізична – СПД)

50% від суми належних до сплати внесків за весь період з дня, коли платник повинен був зареєструватися

Керівники виконавчої дирекції ФСС ТВП, робочих органів ФСС ТВП і їх заступники

Рішення

У 10-денний термін з дня отримання рішення

Ст. 30 Закону №2240, пп. 2.9 і 5.1 Інструкції №16

2

Несплата або неповна сплата внесків

 

Штраф

Страхувальник

У розмірі прихованої (заниженої) суми зарплати, на яку нараховують страхові внески, при повторному порушенні протягом року – в триразовому розмірі цієї суми

Керівники виконавчої дирекції ФСС ТВП, робочих органів ФСС ТВП і їх заступники

Рішення

У 10-денний термін з дня отримання рішення

Ст. 30 Закону №2240, п.5.2 Інструкції №16, Інструкція №38

3

Порушення терміну сплати внесків

 

Пеня (на повну суму недоїмки за весь її термін без урахування штрафних санкцій)

Страхувальник

120% ставки НБУ, яка діяла на момент страхових внесків

Керівники виконавчої дирекції ФСС ТВП, робочих органів ФСС ТВП і їх заступники

Рішення

У 10-денний термін з дня отримання рішення

Ст. 30 Закону №2240, п.5.2 Інструкції №16, Інструкція №38

4

Порушення порядку використання страхових коштів

 

Штраф

Страхувальник

50% від суми належних до сплати внесків

Керівники виконавчої дирекції ФСС ТВП, робочих органів ФСС ТВП і їх заступники

Рішення

У 10-денний термін з дня отримання рішення

Ст. 30 Закону №2240, п.5.2 Інструкції №16, Інструкція №38

 

 

 

12