yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.4.4 Допомога при народженні дитини

Соціальне страхування

3.4.4 Допомога при народженні дитини

Застрахованій особі (одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну) при народженні дитини надається одноразова до­помога.

У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

При народженні мертвої дитини допомога при народженні дитини не надається.

Допомога при народженні дитини надається застрахованій особі (одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну) у розмірі, що встановлюється правлінням ФСС ТВП, але не мен­ше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Підставою для нарахування і виплати допомоги є:

—свідоцтво про народження дитини, видане органом реє­страції актів цивільного стану;

—заява про виплату допомоги.

Допомога при народженні дитини з 1 січня 2009 році встановлена у розмірі 12588 гривень.

 

3.4.5 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має застрахована особа (один із батьків дитини, усиновитель, баба, дід, інший родич або опікун), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Зазначена допомога надається застрахованим особам у формі матеріального забезпечення, яке частково компенсує втрату за­робітної плати (доходу) у період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею триріч­ного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встанов­люється правлінням ФСС ТВП, але не менше розміру прожит­кового мінімуму, встановленого законом.

Підставою для нарахування допомоги є наказ роботодавця про надання застрахованій особі, яка фактично здійснює дог­ляд за дитиною, відпустки по догляду за дитиною.

Для надання відпустки усиновителям необхідна копія рішення суду про уси­новлення; для надання відпустки опікунам — рішення відповід­них органів про встановлення опіки.

Допомога призначається з дня надання відпустки з урахуванням таких обмежень:

•    матері — не раніше закінчення відпустки у зв'язку з вагітні­стю та пологами;

•    усиновителям — не раніше дня ухвалення рішення суду про усиновлення;

•    опікунам — не раніше дня ухвалення рішення про встанов­лення опіки.

Допомога виплачується за місцем роботи щомісяця у термі­ни, встановлені для видачі зарплати.

На відміну від допомоги при народженні дитини розмір до­помоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку змінюється залежно від установлення такого розміру постано­вами правління ФСС ТВП.

Розмір допомоги по догляду за дити­ною не фіксується на рівні розміру допомоги, встановленої на день, коли застраховану особу було відправлено у відпустку по догляду за дитиною, а змінюється протягом її перебування в цій відпустці.

Якщо жінка в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працює, то до­помога виплачується за умови, що вона працює на умовах не­повного робочого часу або вдома (ст. 179 КЗпП). При виході на роботу на повний робочий день відпустка вважається пе­рерваною і право на допомогу втрачається. У такому разі відпустку по догляду за дитиною може бути надано родичам. Родич, який доглядає за дитиною і є застрахованою особою, має пра­во на одержання допомоги.

Якщо в період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною у жінки настає відпустка у зв'язку з вагітністю та поло­гами наступної дитини, право на допомогу вона не втрачає. Їй виплачується допомога й оплачується листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами. По закінченні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами їй виплачується допомога згідно із встановленим порядком.

Виплата допомоги незастрахованим особам здійснюється згідно із Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Допомога призначається і виплачується  органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання одержувача на підставі встановлених документів.

 

 

18