yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.3.4 Обов'язки та відповідальність платників

Соціальне страхування

4.3.4 Обов'язки та відповідальність платників

Платники страхових внесків зобов'язані у встановленому порядку зареєструватися, своєчасно та у повному обсязі сплачу­вати кошти до ФСС НВВ. Вони повинні вести облік сплачених страхових внесків та інших надходжень. Страхові внески відно­сять на валові витрати.

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються страхувальником із суми прибутку, а за відсутності прибутку відносять на валові витрати виробництва; для бюджетних ус­танов та організацій — із коштів на утримання страхувальника.

При систематичних порушеннях нормативних актів про охо­рону праці підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції на основі подання страхового експерта може бути віднесено до іншого, більш ви­сокого класу професійного ризику виробництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але з початку фінансового року.

ФСС НВВ з додержанням вимог законодавства розробляє інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерсько­го обліку і звітності, іншої документації, що стосується його діяльності.

Юридичні особи – платники страхових внесків – щоквартально у двох примірниках складають розрахункову відомість про нараху­вання і перерахування страхових внесків та витрачання коштів. Один примірник подається до робочого органу виконавчої дирекції за місцем реєстрації страхувальника в такі строки: 2 квітня, 2 лип­ня, 2 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним. Інший примірник зберігається на підприємстві.

Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, розрахункову відомість подають до робочих органів виконавчої ди­рекції за місцем реєстрації один раз на рік не пізніше 25 січня.

Добровільно застраховані особи розрахункову відомість не подають, але вони зобов'язані зберігати квитанції або платіжні доручення про перерахування страхових внесків.

У випадках недотримання страхувальником порядку нараху­вання та сплати страхових внесків, подання недостовірної звітності, порушення строків її подання проводиться докумен­тальна перевірка правильності розрахунків платника і складаєть­ся акт у двох примірниках. Якщо страхувальник має недоїмку по сплаті страхових внесків, йому нараховується пеня у встанов­леному порядку, і в 10-денний строк проводяться остаточні роз­рахунки на підставі акта.

Пеня нараховується із сум недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється, виходячи із 120% річних облікової ставки На­ціонального банку України, що діяла на момент сплати, нарахова­ної на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.

Недоїмка за платежами, не сплачена в установлений строк фізичними особами і суб'єктами підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, стягується за рішенням суду.

При стягненні недоїмки за платежами до ФСС НВВ строки давності не застосовуються.

 

 

26