yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ

Соціальне страхування

4.3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ

Робочі органи виконавчої дирекції ФСС НВВ здійснюють контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повно­тою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів. Планові перевірки проводяться не частіше 1 разу на рік.

Позапланові перевірки здійснюються у разі реорганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації підприємства, установи, організації.

Контроль проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, повно­ти нарахування страхових внесків, платіжних доручень про пе­рерахування сум внесків та інших платежів на рахунок ФСС НВВ, розрахункових документів на проведені виплати, відповід­ності фінансових звітів за коштами ФСС НВВ балансовим ра­хункам «Розрахунки за страхуванням».

Перевірці підлягають документи за поточний і минулий роки, а у разі виявлення порушень або зловживань — за інші попередні періоди.

Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів сплачуються страхувальниками у десятиденний термін із дня складання акта перевірки.

Щорічні та позапланові аудиторські перевірки щодо сплати та цільового використання страхових коштів, що проводяться за рішенням Наглядової ради, здійснюють незалежні аудиторські організації. До перевірки можуть бути залучені державні подат­кові адміністрації.

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з кош­тами соціального страхування, зобов'язані представляти органам контролю необхідні документи та відомості, що нале­жать до сфери їх діяльності.

Органи ФСС НВВ розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства .

Спори щодо сум страхових внесків, розміру шкоди, накла­дення штрафів та з інших питань вирішуються у судовому по­рядку. Зацікавлена особа може звернутися з питань вирішен­ня спору до спеціальної комісії при виконавчій дирекції. До скла­ду цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників. Такі самі комісії створюються при робочих органах виконавчої ди­рекції із залученням представників місцевих органів виконав­чої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

 

 

27