yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.4.2 Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

Соціальне страхування

4.4.2 Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

 

У разі настання страхового випадку застрахованій особі ви­плачується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Підставою для виплати допомоги є виданий в установлено­му порядку листок непрацездатності, в якому повинна бути по­значка зв'язку хвороби із страховим випадком, та наявність акта про нещасний випадок або акта розслідування професійного за­хворювання за встановленою формою.

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пов'язаних з нещасним випадком на вироб­ництві або професійним захворюванням, призначається і виплачується за місцем роботи застрахованої особи, на якому став­ся страховий випадок, у розмірі 100% втраченої середньої заро­бітної плати за робочі дні (години) згідно із графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності.

Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, допомога призначається і виплачується страхувальником за місцем ро­боти, де стався страховий випадок.

Допомога добровільно застрахованій особі призначається відділенням, у якому вона зареєстрована, з шостого дня тимча­сової непрацездатності, пов'язаної з нещасним випадком на ви­робництві або професійним захворюванням.

Допомога призначається, якщо застрахована особа зверну­лася за нею не пізніше 6 місяців з дня відновлення працездат­ності або встановлення інвалідності.

При зверненні за допомо­гою після шести місяців вона може бути надана лише у виняткових випадках з поважних причин за рішенням постійної комісії правління ФСС НВВ з питань страхових виплат, соціальних по­слуг потерпілим та їх реабілітації.

 

 

29