yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание

Соціальне страхування

Тема 1 Сутність соціального страхування

1.2 Необхідність та економічний зміст соціального страхування

1.3 Становлення та розвиток соціального страхування

1.4 Контрольні запитання

--- Тема 2 Державне регулювання соціального страхування

--- 2.1 Фінансовий механізм регулювання соціального страхування

2.2 Фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування

2.3 Контрольні запитання

3.1 Теоретико-організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

3.2 Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

--- 3.2.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

--- 3.2.2 Платники страхових внесків та їх реєстрація

3.2.3 Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування та строки сплати

3.2.4 Права, обов'язки та відповідальність страхувальників

3.2.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП

3.3 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

3.4 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням з тимчасової втрати працездатності

3.4.2 Допомога на період тимчасової непрацездатності

3.4.3 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

3.4.4 Допомога при народженні дитини

3.4.6 Допомога на поховання

3.4.7 Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей,

3.5 Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності

Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

4.2 Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та повноваження

4.3 Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

--- 4.3.1 Джерела формування доходів ФСС НВВ

--- 4.3.2 Платники страхових внесків

4.3.3 Страхові внески та тарифи

4.3.4 Обов'язки та відповідальність платників

4.3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ

4.4 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

4.4.2 Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю

4.4.3 Одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

4.4.4 Щомісячна страхова виплата

4.4.5 Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому

--- 4.4.6 Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на більш легку роботу

--- 4.4.7 Страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації

--- 4.4.8 Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого

--- 4.4.9 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі втрати годувальника

--- 4.4.10 Відшкодування витрат на поховання потерпілого

--- 4.4.11 Інші види матеріального забезпечення та соціальні послуги

--- 4.5 Контрольні запитання

Тема 5 Соціальне страхування на випадок безробіття

5.2 Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

--- 5.2.1 Джерела формування доходів бюджету ФСС ВБ

--- 5.2.2 Платники страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку

5.2.3 Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

5.2.4 Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків

5.2.5 Звітність платників страхових внесків

5.2.7 Відповідальність платників страхових внесків

5.3 Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

5.3.2 Допомога у зв’язку з безробіттям: умови, розмір і тривалість виплати

5.3.3 Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та тривалість виплати

5.3.4 Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного

5.3.5 Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям

5.3.6 Одноразова матеріальна допомога

5.3.7 Допомога на поховання  у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

--- 5.4 Забезпечення незастрахованих осіб

--- 5.5 Управління страхуванням на випадок безробіття

--- 5.6 Контрольні запитання

Тема 6 Пенсійне страхування

6.1 Теоретичні основи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

6.2 Пенсійний фонд України: завдання, функції, права

6.3 Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду

6.4 Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

6.5 Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

6.6 Механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне  страхування з окремих видів господарських операцій

--- 6.6.1 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування  з операцій із купівлі-продажу валюти

--- 6.6.2 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів

--- 6.6.3 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості легкового автомобіля

6.6.4 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхуванняз продажу тютюнових виробів

6.6.5 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхуванняз операції із купівлі-продажу нерухомого майна

6.7 Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика

6.7.1 Поняття та види пенсій

6.7.3 Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком окремих категорій громадян

6.7.3.2 Пенсії громадянам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи

6.7.3.3 Пенсійне забезпечення за віком учасників та інвалідів війни,а також сімей загиблих воїнів

6.7.3.4 Пенсії багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства

6.7.3.5 Пенсії на пільгових умовах залежно від умов виробництва

6.7.4 Пенсії за інвалідністю

6.7.5 Особливості пенсійного забезпечення за інвалідністю окремих категорій громадян

6.7.5.2 Пенсії за інвалідністю особам, які потерпіли внаслідок Чорно­бильської катастрофи

--- 6.7.5.3 Пенсії за інвалідністю науковим (науково-педагогічним) працівникам

--- 6.7.6 Пенсії за вислугу років

6.7.6.1 Пенсійне забезпечення громадян, які проходили військову службу чи службу в органах внутрішніх справ

6.7.6.3 Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури і митних органів

6.7.6.4 Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей національної економіки

6.7.7 Пенсії на випадок втрати годувальника

6.7.7.1 Пенсійне забезпечення сімей військово­службовців

6.7.7.3 Пенсії сім'ям за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

--- 6.7.7.4 Пенсії сім'ям за законодавством про вислугу років

--- 6.7.8 Соціальні пенсії

--- 6.8 Контрольні запитання

Тема 7 Медичне страхування

7.2 Сутність, завдання і форми медичного страхування

7.3 Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні

7.4 Перспективи розвитку обов'язкового медичного страхування в Україні

Тема 8 Удосконалення соціального страхування в Україні

8.2 Напрями реформування соціального страхування

Список літератури

 

1