yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.4.3 Одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

Соціальне страхування

4.4.3 Одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

 

Одноразова допомога потерпілому призначається при вста­новленні йому МСЕК стійкої втрати професійної працездат­ності.

Для розгляду справи про призначення одноразової допо­моги до відділення ФСС НВВ подаються: заява потерпілого, акт про нещасний випадок за формою   Н-1 (Н-5,  П-4), рішення суду про встановлення факту нещасного випадку (якщо було засідан­ня суду), висновок МСЕК про ступінь втрати працездатності, довідка про середню заробітну плату потерпілого, копія трудо­вої книжки, завірена страхувальником.

ФСС НВВ проводить одноразову страхову виплату потерпі­лому, сума якої визначається із розрахунку середньої заробітної плати (доходу) потерпілого за кожний відсоток втрати потерпі­лим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати, з якої справляються внески на дату настання права потерпілого на призначення од­норазової допомоги:

П = З  К,

де   П - сума допомоги;

       З - середньоденна заробітна плата особи;

       К - кількість відсотків втрати потерпі­лим професійної працездатності.

 

Коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому вста­новлено інший, вищий ступінь стійкої втрати професійної пра­цездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншо­го каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків, йому проводиться одноразова виплата, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток збільшення ступеня втрати професійної працездатності відносно попереднього обстеження МСЕК. При цьому розмір одноразової допомоги також не може перевищувати чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати, з якої справляються внески.

При повторному ушкодженні здоров'я працівника з вини іншого роботодавця страхова виплата проводиться на загальних підставах.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встанов­лено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини робото­давця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більше ніж на 50%.

ФСС НВВ одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати профе­сійної працездатності в день, установлений постановою відділен­ня.

 

 

30