yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.2.3 Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Соціальне страхування

5.2.3 Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Розміри страхових внесків визначаються виходячи з того, що вони повинні забезпечувати:

1) виплату застрахованим особам забезпечення та надання соціальних послуг;

2) створення резерву коштів ФСС ВБ;

3) покриття витрат ФСС ВБ у зв'язку з:

— відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат, пов'я­заних із достроковим виходом на пенсію осіб;

—фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяль­ності виконавчої дирекції ФСС ВБ та її робочих органів, управління ФСС ВБ, розвиток його матеріальної та інфор­маційної бази.

Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно для роботодавців та застрахованих осіб одночасно із затвердженням Державного бюджету України на поточний рік.

Встановлено такі розміри внесків на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування на випадок безробіття:

для роботодавців – 1,6% від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на ви­плату основної та додаткової заробітної плати, інші заохо­чувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці»;

— для найманих працівників – 0,6% від суми оплати праці, що включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в на­туральній формі);

— для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, забезпечують себе роботою са­мостійно, фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в си­стемі загальнообов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають – 2,2% від суми оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України.

 

 

35