yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.3.3 Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та тривалість виплати

Соціальне страхування

5.3.3 Допомога із часткового безробіття: умови надання, розмір та тривалість виплати

 

Допомога у зв’язку з частковим безробіттям надається застрахованим особам у разі втрати частини заробітної плати внаслідок виму­шеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу або перерви в отриманні заробітної плати чи скороченні її розмірів у зв'язку з тимчасовим припиненням вироб­ництва без переривання трудових відносин з причин економіч­ного, технологічного та структурного характеру.

Право на допомогу у зв’язку з частковим безробіттям мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, працювали не менше 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої станов­лять 20% і більше робочого часу.

Допомога у зв’язку з частковим безробіттям не надається

у разі, якщо працівник:

—відмовився від відповідної роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

—працює на даному підприємстві за сумісництвом;

—проходить альтернативну (невійськову службу).

Умовами надання допомоги у зв’язку з частковим безробіттям є:

1)      простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, що має невідворотний та тимчасовий характер, який триває не менше одного місяця, не перевищує шеcти місяців і не залежить від працівника та роботодавця;

2)      простій протягом 1 місяця, що охопив не менше 30% чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Про можливий простій роботодавець зобов'язаний повідомити державну службу зайнятості.

У разі, якщо простій має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин, а також у разі можливості працевлаштування працівників на інших дільницях, у цехах, на підприємствах, допомога у зв’язку з частковим безробіттям не надається.

Перелік причин тимчасового припинення виробництва вста­новлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погод­женням із правлінням ФСС ВБ.

Допомога у зв’язку з частковим безробіттям працівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розряду, і її розмір не може перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Допомога у зв’язку з частковим безробіттям надається з першого дня простою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 ка­лендарних днів протягом року.

Виплата працівникам допомоги у зв’язку з частковим безробіттям здійснюється підприємством за рахунок коштів ФСС ВБ.

Порядок фінансування виплат у зв’язку з частковим безробіттям та надання допомоги у зв’язку з частковим безробіттям встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики та погодженням із прав­лінням ФСС ВБ.

 

 

41