yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.3.6 Одноразова матеріальна допомога

Соціальне страхування

5.3.6 Одноразова матеріальна допомога

 

Безробітним, у яких закінчився строк виплати матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям, або непрацездатним особам, які перебувають на їх утриманні, може надаватися одноразова матеріальна допомога (у розмірі 50% прожиткового мінімуму, встановленого законодавством) за умови, що середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї не перевищує розміру, встановленого зако­нодавством, що дає право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

До непрацездатних осіб, які перебувають на утриманні безробітного, належать:

—діти, які не досягли 18 років, учні та студенти (курсанти, слухачі, стажисти) денної форми навчання – до закінчення на­вчання, але не більш ніж до досягнення ними 23 років;

—непрацюючий член сім'ї, який доглядає дитину до досягнення нею трирічного або шестирічного віку (за медичним ви­сновком);

—непрацюючі матері (батьки, опікуни), які мають трьох і більше дітей до 16 років і доглядають їх;

—непрацюючі працездатні особи, які доглядають інваліда І групи або дитину-інваліда віком до 16 років, пенсіонера, який за експертним медичним висновком потребує постійного сто­роннього догляду, а також літнього, який досяг 80-річного віку;

—неповнолітні діти, на утримання яких безробітний випла­чує або зобов'язаний виплачувати аліменти.

Одноразова матеріальна допомога надається у розмірі, ви­значеному законодавством, і виплачується на кожну особу один раз на рік.

За одержанням цієї допомоги непрацездатна особа може звернутися протягом усього періоду перебування на обліку в центрі зайнятості, а безробітний – після закінчення періоду одержання матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям.

 

 

44