yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.5 Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Соціальне страхування

6.5 Ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

 

1) Ставки збору для платників першої, другої та третьої груп встановлено в розмірі  - 33,2% від об'єкта оподаткування.

Для підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди, збір визначається окремо за ставкою 4% від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2% для інших праців­ників такого підприємства.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загаль­ної чисельності працюючих, збір на обов'язкове державне пен­сійне страхування визначається за ставкою 4% від об'єкта опо­даткування для всіх працівників цих підприємств.

Для підприємств-платників фіксованого сільськогосподарського податку збір визначається окремо за ставкою 26,56% фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

2) Для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового до­говору (четверта група), та фізичних осіб, які виконують робо­ти згідно з цивільно-правовими договорами, ставки збору вста­новлюються в розмірі 2% від сукупного оподатковуваного доходу.

З 1 січня  2009 р. сума 10035 грн. є максимальним заробітком, на який треба нараховувати (утримувати) внески до Фонду со­ціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціаль­ного страхування від нещасних випадків на виробництві та про­фесійних захворювань і збір до Пенсійного фонду, навіть якщо працівник отримує дохід, більший за вказану суму.

 

Таблиця 6.1 – Платники та ставки внесків на загальнообов'язков державне пенсійне страхування з 13 січня 2009 р.

Платник

Ставка внесків

Нарахування

Роботодавці

33,2%

Роботодавці, в яких працюють інваліди

4% -за інвалідів; 33,2% - за інших працівників

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% від загальної чисельності працюючих

4%

Підприємства, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації

42% - за осіб льотних екіпажів і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи у польотах; 33,2% - за інших працівників

Підприємства-платники фіксованого сільськогосподарського податку

 

26,56% фактичних витрат на оплату праці найманих працівників

Фізичні особи - СПД, інші самозайняті особи

 

33,2%, але не менше мінімального страхового внеску (далі - МСВ)

 

 

Добровільно застраховані особи

 

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 

 

Фонд соціального страхування на випадок безробіття

-

Утримання

Наймані працівники (за трудовими та цивільно-правовими договорами)

2% незалежно від розміру доходу

 

 

Особи, які проходять альтернативну (невійськову службу)

 

51