yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.6 Механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне  страхування з окремих видів господарських операцій

Соціальне страхування

6.6 Механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне  страхування з окремих видів господарських операцій

Механізм сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій визначе­ний Постановою Кабінету Міністрів України «Про затверджен­ня Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне стра­хування з окремих видів господарських операцій» від 3 листопа­да 1998р. № 1740 зі змінами і доповненнями.

 

6.6.1 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування  з операцій із купівлі-продажу валюти

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з опе­рацій із купівлі-продажу валюти сплачують юридичні особи, які купують валюту за гривні.

Розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій із купівлі-продажу іноземної валюти становить 0,5 % від суми в гривнях, витраченої на купівлю валюти .

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про за­твердження порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» № 1740 юридичні особи одночасно з перерахуванням коштів на купівлю іноземної валюти надають банку платіжне доручення на суму збору, яку необхідно сплатити з купівлі іно­земної валюти. Це платіжне доручення виконується в той самий день, що й операція з купівлі валюти.

 

6.6.2 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне стра­хування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння є підприємства, організації та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяль­ності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з опе­рацій із продажу ювелірних виробів із золота сплачується у розмірі 5% від вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.

 

6.6.3 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості легкового автомобіля

Об'єктом обкладання збором до Пенсійного фонду є вартість легкових автомобілів, на яку при відчуженні нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3% (крім авто­мобілів, якими забезпечуються інваліди відповідно до законодавства, та автомобілів, що переходять у власність спадкоємця за законом).

Зазначений збір сплачується платниками збору через уста­нови банків на рахунок місцевих органів Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.

Платниками цього збору є підприємства всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають права власності на легкові автомобілі шляхом:

—купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торговельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством);

—обміну;

—дарування (безоплатної передачі);

—успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля за законом);

—з інших підстав, передбачених законодавством.

Органи Державної автоінспекції здійснюють реєстрацію автомобіля за наявності квитанції чи платіжного доручення (для юридичних осіб) про сплату збору на обов'язкове державне пен­сійне страхування саме у покупців автомобіля.

 

 

52