yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.6.5 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхуванняз операції із купівлі-продажу нерухомого майна

Соціальне страхування

6.6.5 Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхуванняз операції із купівлі-продажу нерухомого майна

 

Об'єктом обкладання збором до Пенсійного фонду є вартість нерухомого майна, зазначене в договорі купівлі-продажу.

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страху­вання є підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та фізичні особи, що придбають нерухоме майно.

Винятком є придбання майна державними підприємствами, установами і організаціями за рахунок бюджетних коштів, уста­новами й організаціями іноземних держав, які користуються іму­нітетом і привілеями згідно із законами і міжнародними догово­рами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадянами, які придбають і стоять на черзі на отримання житла або придбавають його вперше.

Зазначений збір сплачується у розмірі 1% від вартості нерухомого майна з усіх категорій платників на загальних підставах.

 

6.6.6 Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку

 

Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне стра­хування з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку1) є підприємства, установи, організації, фізичні особи, що корис­туються послугами стільникового мобільного зв'язку, а також оператори такого зв'язку, що надають свої послуги безоплатно.

При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхуван­ня не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні за­соби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'яз­ку2), радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути виокрем­лено від таких засобів без утрати його технологічних або експлу­атаційних якостей чи характеристик.

Об'єктом обкладання збором для цієї категорії плат­ників є вартість послуг стільникового мобільного зв'язку, опла­чена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаю­чи вартість вхідних і вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату (надбавку) за роумінг3), суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового мобільного зв'язку. Ставка – 7,5% від об'єкту.

 

 

 

 

54