yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.3.2 Пенсії громадянам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи

Соціальне страхування

6.7.3.2 Пенсії громадянам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи

 

26 квітня 1986 р. на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) в         м. Прип'яті трапилася аварія, внаслідок якої з 30-кілометрової зони було евакуйоване населення та проводилися ро­боти, пов'язані з ліквідацією наслідків аварії.

Призначення та виплати пенсій згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», регламентовані двома За­конами: «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи» передбачено пільги зі зниження пенсійного віку особам, які мають статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС (згідно зі стат­тями 11 і 14), порядок визначення середньомісячного заробітку та стажу роботи, розміри пенсій за інвалідністю.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає порядок виплати, стро­ки призначення пенсій, порядок їх перерахунків, вік виходу на пенсію, перелік документів, необхідних для призначення пенсій, та мінімальні й максимальні розміри пенсій.

Згідно з п.2 ст.55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особи, евакуйовані з 30-кілометрової зони відчу­ження, мають право на пенсію за віком зі зменшенням пенсій­ного віку, передбаченого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на 8 років.

Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які відпра­цювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливи­ми і особливо важкими умовами праці за Списком №1 вироб­ництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених у вста­новленому порядку (чоловіки – 10 років і більше, жінки – 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки.

Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які відпра­цювали на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і по­казників, затверджених у встановленому порядку (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік.

 

Таблиця 6.3 – Показники зменшення пенсійного віку учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Пор.

ном.

Категорія осіб

Зменшення пенсійного віку

1

які працювали у зоні відчуження з моменту аварії по  1  липня 1986 р. незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 р. по 31 грудня 1986 р. - не менше 5 календарних днів

на 10 років

2

які працювали у 1987 р. у зоні відчуження не менше 14 кален­дарних днів

на 8 років

3

які працювали з 1 липня 1986 р. по 31  грудня 1986 р. у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів,  у 1987 р. - від 10 до 14 календарних днів, у 1988 р. - не менше 30 календарних днів, на 1 діючому   пункті   санітарної обробки   населення   і  дезактивації техніки або їхньому будівництві - не менше 14 календарних днів (у 1986 р.)

на 5 років

 

Таблиця 6.4 – Показники зменшення пенсійного віку потерпілим від аварії на ЧАЕС

Пор.

ном.

Категорія осіб

Зменшення віку

1

евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 р.

на 10 років

2

евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 р.

на 8 років

3

особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного (обов'язкового) відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993р. проживали або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років

4 роки та додатково 1 рік за кожен рік проживання, роботи, але не більше 6 років

4

особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. проживали або працювали у цій зоні не менше 3 років

3 роки та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років

5

особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони станом на 1 січня 1993 р. проживали або працювали у цій зоні не менше 4 років

2 роки та додатково 1 рік за 3 роки проживання, але не більше 5 років

6

особи, які працювали з моменту аварії по 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, що виконувалися за урядовими завданнями

2 роки

 

 

58