yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.3.5 Пенсії на пільгових умовах залежно від умов виробництва

Соціальне страхування

6.7.3.5 Пенсії на пільгових умовах залежно від умов виробництва

 

Право на пенсію на пільгових умовах залежно від умов ви­робництва має певна категорія жінок-працівниць.

Так, жінкам, які працюють на текстильному виробництві, механізаторами, а також зайняті на окремих роботах у сільському господарстві, надається право дострокового виходу на пенсію, тобто зі змен­шенням віку та скороченням стажу роботи чи тільки зменшен­ням віку.

Наприклад, жінки, які працюють на текстильному вироб­ництві, мають право на пільгову пенсію, якщо вони працювали на цьому виробництві на станках і машинах, за списком вироб­ництв і професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України: з досягненням 50-річного віку і стажем такої роботи не менше 20 років.

До підприємств текстильної промисловості відносять бавовняні, вовняні, лляні, шовкові, конопледжгутові, трикотажні та інші фабрики й комбінати.

На пільгових умовах призначається пенсія жінкам, які пра­цюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів та екскаваторів.

Вони мають право на пенсію з досягненням 50-річного віку, з них не менше 15 років — на за­значеній роботі.

Пільгове пенсійне забезпечення надано також жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колективних та інших підприємствах сільського господарства — з досягненням 50-річного віку і ста­жем зазначеної роботи не менше 20 років.

Право на пільгову пенсію мають також жінки, зайняті впро­довж повного сезону на вирощуванні, збиранні й післязби­ральній обробці тютюну — з досягненням 50-річного віку і ста­жем зазначеної роботи не менше 20 років.

За особливими показниками, які характеризують стан здо­ров'я, пенсія за віком на пільгових умовах призначається грома­дянам — хворим гіпофізарним нанізмом (ліліпути) і диспропор­ційним карликам: чоловікам — із досягненням 45-річного віку і стажем роботи не менше 20 років, жінкам — із досягненням 40-річного віку і стажем роботи не менше 15 років.

За станом здоров'я на пільгових умовах призначається пен­сія інвалідам зору І групи - сліпим.

Ці особи мають право на пен­сію за віком: чоловіки — з досягненням 50-річного віку і стажем роботи не менше 15 років; жінки — з досягненням 40-річного віку і стажем роботи не менше 10 років. Пільги на пенсійне забезпе­чення мають лише ті працівники, яких визнано інвалідами зору І групи. Решта інвалідів І групи за комплексом різних захворю­вань правом на зазначені пільги не користується.

Пенсія за віком інвалідам зору І групи призначається довіч­но незалежно від строку, що на нього встановлено інвалідність.

Важливою пільгою пенсійного страхування є призначення пенсії за віком у разі неповного стажу роботи, тобто меншого ніж 25 і 20 років (відповідно для чоловіків і жінок). Ця норма за­стосовується не часто, оскільки більшість громадян виходять на пен­сію в пенсійному віці та з повним стажем роботи. Але інколи ста­жу для призначення пенсії недостатньо, зокрема в жінок, які впродовж тривалого часу займалися вихованням дітей чи веден­ням домашнього господарства. У таких випадках пенсії за віком можуть бути призначені з меншим стажем роботи.

 

 

61